پیشینه تحقیق · می 1, 2024 0

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

دانلود  گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره خرید ارزان گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

——-

 گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 84
قیمت: 54000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

5-2- خود پنداره2-5-1- مفهوم خودپندارهدر پژوهش های جدید روانشناختی، خودپنداره از جمله موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود معطوف ساخته و به عنوان یک موضوع مهم در روانشناسی مطرح است. خودپنداره، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی افراد می باشد. اگر فرد توانایی ها و استعدادهای خود را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از توانایی های خود داشته باشد و به این باور برسد که می تواند به آن چیزی که استعدادش را دارد برسد، این شناخت باعث افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف او می شود (صادقی و خوش کردار، 1393). از نظر راجرز و کلی ، مفهوم خود، نقش مهمی در یکپارچه ساختن عملکرد انسان داشته است. کمبز به نقل از کاوسیان و کدیور(1394) معتقد است که حفظ و نگهداشت خود درک شده انگیزه تمام رفتارها می باشد.2-5-2- تعاریف خودپندارهخودپنداره اصطلاحی نظری می باشد که علاوه بر تعاریف، مترادف های بسیاری را دارد. در متون روان شناختی به عناوین شمای خود ، خودانگاره ، ادراک خویشتن (خود ادراکی) ، عزت نفس و ارزیابی به کار برده شده است. فرام به صورتی زیبا و روشن خودپنداره را تعریف کرد و بیان نمود که خودپنداره در واقع روح آگاه شده از خود می باشد. آلپورت خودپنداره را به عنوان ادراک شخص از شخصیت خود می داند و بنابراین ماهیت خودپنداره ممکن است به این صورت تعریف شود: ادراک افراد از صفاتی که دارا هستند و نیز نظر افراد نسبت به شخصیت خودشان (ملکی تبار، 1390). به نظر بسیاری از روانشناسان، پاسخ به پرسش من کیستم همان چیزی است که خویشتن یا خودپنداره یا مفهوم خود را می سازد، و ارزیابی از پاسخ به این پرسش، عزت نفس یا میزان علاقه و پذیرش را نشان می دهد. به باور بسیاری از نظریه پردازان، خودپنداره نقش مهمی در سازگاری افراد دارند (کریم زاده و محسنی، 1394).طبق نظر بارنز (1979؛ به نقل از کوبال و همکاران،2006) خود پنداره اساساً مفهومی روان شناختی است که احساسات ارزیابی و نگرش ها و توصیفی از عملکرد فرد را شامل می شود. ویلی (1979) نیز عقیده دارد که خودپنداره انعکاس آیینه وار از واقعیت های موجود نیست بلکه از ارتباط خیلی نزدیک با آنچه فرد در گذشته به دست آورده و آنچه که احتمال برخورد و مواجهه با آنها را در آینده دارد ،تشکیل می شود (صادقی جهانیان ،1388).یونگ (1955؛ به نقل از نعمتی،1390) در تعاریف به دست آمده از خودپنداره، خود را عاملی بالقوه در فرد می داند که در برگیرنده ی دسته ایی از احساس ها و اندیشه ها، دریافت ها و یادهایی است که از آن آگاهی داریم. راجرز معتقد است که تصویر کودک از آنچه می خواهد باشد یا می تواند باشد جزئی از مفهوم خود است و شکل گیری چنین پنداره ی بر آمده از کنش ورزی های پیچیده و روز افزون با دیگران است (همان منبع). در دیدگاه راجرز و کلی، خودپنداره نقشی مهم در یک پارچه سازی کارکرد انسان دارد. کودک همچنان که می بالد، تجارب بیشتری به دست می آورد و پنداشت های شخصی را از خود به عنوان یک فرد گسترش می دهد. این پنداشت ها همچنان که در پیوند با دیگران ساخته می شود، می تواند بر کنش و گزینش افرد نیز اثر گذارد و از این رو روانشناسان خودپنداره را دارای ویژگی های انگیزشی می دانند. خودپنداره شامل نگرش ها، احساسات و دانش شخص درباره توانایی ها، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی است. خودپنداره تمام ابعاد شناختی، ادراکی، عاطفی و رویه های ارزیابی را دربر می گیرد. این بعد روانی- شخصیتی بر اساس قضاوت های قبلی، ادراکات و بازخوردهای دیگران و افراد مهم در زندگی انسان شکل می گیرد. مفهوم و ادراک فرد از توانایی خود برای یادگیری یکی از انواع پذیرفته شده رفتار تحصیلی و عملکرد از لحاظ پیشرفت تحصیلی است (گرادی ، 2005). اگر فرد توانایی ها و استعداد های خود را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از توانایی های خود داشته باشد و به این باور برسد که می تواند به آن چیزی که استعدادش را دارد دست یابد، این امور باعث افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف او می شود (صادقی و خوش کردار، 1393). یکی از راه های افزایش ادراک و خودپنداره، آموزش خویشتن شناسی علمی است که به فرد امکان می دهد با شیوه ای منحصر به فرد به خود با جهان خارج ارتباط برقرار کند و با ادراکات دقیق تر خودپنداره مثبت تر داشته باشد. از دیگر راههای افزایش خودپنداره مثبت شفاف ساختن ارزش ها است که تلاشی در جهت رشد مثبت گرایی، هدفمندی، رفتار و نگرش هماهنگ می باشد و در برگیرنده ی عناصر زیر است: 1) تمرکز بر اولویت های زندگی 2) پذیرش آنچه هست 3) دعوت به تفکر فراتر و آگاهانه تر و پرورش اقتدار فردی (فانی و خلیفه، 1388).2-5-3- انواع خودپندارهمارش و همکاران (2003) خودپنداره را در سه سطح طبقه بندی می کنند:خودپنداره کلی ، خودپنداره ی تحصیلی و خودپنداره غیر تحصیلی .خودپنداره تحصیلی به این که چگونه درمدرسه عمل می کنیم و چگونه یاد می گیریم، مرتبط است. دانش آموزان خودپنداره تحصیلی خود را در هر یک از دو داوری بیرونی و درونی شکل می دهند. نخست داوری بیرونی که در این شیوه مهارت های فرد در یک موضوع درسی با مهارت دانش آموزان دیگر مقایسه می شود و در برگیرنده مقایسه با معدل دیگر دانش آموزان مدرسه، کلاس یا دیگر فراگیران است. دوم داوری درونی که در این شیوه مهارت های فرد در یک موضوع درسی با مهارت هایش در موضوع های درسی دیگر و با توجه به اهداف انتخاب شده ی مورد علاقه خود مقایسه می شود (نویدی ،1393). خودپنداره تحصیلی به این که چگونه در مدرسه عمل می کنیم و چگونه یاد می گیریم مرتبط می شود و در دو سطح قرار دارد، خودپنداره تحصیلی عمومی مبتنی بر این که ما چگونه روی هم رفته عمل می کنیم و دیگر مجموع خودپنداره های محتوای ویژه که توضیح می دهد چقدر مثلا در ریاضیات، علوم، زبان و … عمل می کنیم (فانی و خلیفه، 1388). مهم ترین مشخصه خودپنداره تحصیلی هم در حوزه های عمومی و هم محتوایی حالتی است که خودپنداره فرد در نتیجه ی کنش های متقابل و تجارب با دیگران مشخص می کند و این واقعیت را تایید می کند که خودپنداره ی تحصیلی یاد گرفتنی و قابل اکتساب در طی زمان است و معلمان نقشی مهم در شکل گیری خودپنداره و خودپنداری تحصیلی بچه ها دارند (منداگلیو ، 2003). بر اساس مطالعات انجام شده در مورد خود پنداره هارلوک (1994؛ به نقل از میکائیلی، افروز و قلیزاده،1391) بیان می کند که خود پنداره در واقع شکل های گوناگون دارد و هر کدام از این شکل ها در یکی از چهار طبقه عمده ای که مربوط به خود پنداره جسمانی و روانی است جای می گیرد. این چهار طبقه ی عمده در خود پنداره عبارتند از:1- خود پنداره پایه خود پنداره پایه مطابق برداشتی که جیمز از خود واقعی دارد عبارتست از مفهوم و برداشت شخص از آنچه که او واقعا هست و شامل ادراک فرد از اندام ظاهری، شناختش از توانایی ها و ناتوانایی های خود، نقش خود در زندگی، ارزش ها، باورها و آرزوهایش می باشد (احمدی ،1386).2-خود پنداره گذرا

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره