پاورپوینت عایق‌های فشار قوی-sidaa

پاورپوینت عایق‌های فشار قوی

دانلود پاورپوینت عایق‌های فشار قوی با کیفیت عالی , پاورپوینت عایق‌های فشار قوی قابل ویرایش , پاورپوینت عایق‌های فشار قوی

پاورپوینت عایق‌های فشار قوی

پاورپوینت عایق‌های فشار قوی-sidaa

دسته بندی برق
فرمت فایل ppt
حجم فایل 813 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تخلیه سطحی

مقصود از تخلیه سطحی، تخلیه‌ای است كه بر روی سطح عایق جامد یا مایع صورت گیرد. در حقیقت، اینسطح فصل مشترك دو نوع عایق جامد و گاز، جامد و میع و یا مایع و گاز است. استقامت الكتریكی این فصلمشترك معمولاً كمتر از استقامت الكتریكی هر یك از دو عایق است. برای روشن شدن مطلب، آزمایش زیر راانجام می‌دهیم:

آزمایش

دو الكترود صفحه‌ای را به فاصله معین d از یكدیگر در هوا قرار می‌دهیم و ولتاژ بین دو صفحه را بالامی‌بریم تا شكست ایجاد شود. ولتاژ شكست را یادداشت می‌كنیم و U1 می‌نامیم. در مرحله بعد، مطابق شكلزیر یك عایق جامد مانند شیشه یا چینی یا فیبر استخوانی را بین دو صفحه قرار می‌دهیم و آزمایش را تكرارمی‌كنیم. ولتاژ شكست را U2 می‌نامیم. ولتاژ U2 كمتر از ولتاژ U1 است و تخلیه بر روی سطح عایق جامدیعنی فصل مشترك عایق‌های جامد و گاز انجام می‌شود، در صورتی كه استقامت الكتریكی ماده عایق جامد(شیشه، چینی، فیبر استخوانی) بیشتر از استقامت الكتریكی هوا در شرایط عادی است.

مهمترین دلیل این مطلب، آلودگی در سطح عایق جامد است. این آلودگی خواهی نخواهی بر روی فصل مشتركوجود دارد و باعث افزایش قابلیت هدایت الكتریكی در این سطح می‌گردد. این آلودگی ناخواسته البته یكنواختنیست و در نتیجه تقسیم ولتاژ بر روی سطح عایق جامد نیز یكنواخت نخواهد بود. پس در قسمتی از این سطح(قسمت تمیز) شدت میدان الكتریكی بزرگ می‌شود و در قسمت دیگر (قسمت آلوده) شدت میدان كوچكمی‌گردد. شدت میدان بزرگ باعث شكست می‌شود و شرایط شكست در تمام طول را فراهم می‌كند. با شكستعایق در یك قسمت، كل ولتاژ در قسمت دیگر افت می‌كند و شدت میدان در آن قسمت بالا می‌رود.

دلایل دیگر شكست بر روی فصل مشترك، ناهمواری این سطح و افزایش شدت میدان الكتریكی درفرورفتگی‌هاست. دلیل دیگر لبه‌های نشست عایق جامد بر روی الكترودهاست. در این لبه‌ها، به دلیل اینكهضریب دی الكتریكی عایق جامد بزرگتر از ضریب دی الكتریكی گاز است، شدت میدان الكتریكی بالا می‌رود و

باعث شروع تخلیه می‌گردد. دلیل دیگر این است كه عایق به صورت كامل بر روی الكترود نمی‌نشیند و در اینمحل نیز شدت میدان به نسبت ضرایب دی الكتریكی دو عایق بالا می‌رود. این نكات در شكل زیر نشان دادهشده است.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج پاورپوینت عایق‌های فشار قوی , سایت پاورپوینت عایق‌های فشار قوی , پاورپوینت عایق‌های فشار قوی pdf , پاورپوینت عایق‌های فشار قوی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل