پاورپوینت بررسی آرایه-sidaa

پاورپوینت بررسی آرایه

دانلود پاورپوینت بررسی آرایه با کیفیت عالی , پاورپوینت بررسی آرایه قابل ویرایش , پاورپوینت بررسی آرایه

پاورپوینت بررسی آرایه

پاورپوینت بررسی آرایه-sidaa

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 31
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت بررسی آرایه در 31 اسلاید قابل ویرایش

آرایه .Array آرایه مجموعه اى از متغیرهاى از یك نوع است كه با یك نام مشترك تحت استفاده قرار مى گیرند.

یك عنصر بخصوص در یك آرایه با یك index ( اندیس ) مورد دستیابى قرار مى گیرد.

در C تمام عناصر آرایه از مكانهاى مجاور ( بهم چسبیده ) حافظه تشكیل مى گردند . كوچكترین آدرس ، آدرس عنصر اول است .

بزرگترین آدرس متناظر آخرین عنصر است.

آرایه ها مى توانند یك بعدى یا چند بعدى باشند .

آرایه هاى یک بعدى .

فرم كلى آرایه یک بعدى به این صورت است : type array-name[ size ] ; همان نوع پایه است كه نوع هر عنصر آرایه است .

type اندازه ( size ) مى گوید آرایه چند عنصر درون خود خواهد داشت .

اندیس اولین عنصر هر آرایه ، صفر مى باشد .

مثال : اگر بگویید int x[10] ; x به عنوان یك آرایه با 10 عنصر معرفى شده لذا عناصرش x[0] x[1] x[2] … x[9] مى باشد .

عنصر آدرس 0 1 2 3 4 5 6 7 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 عنصر آدرس 8 9 1016 1018 اگر x در حافظه از آدرس 1000 شروع شده باشد آنگاه : مثال : #include main( ) { int x[10] ; int t ; for ( t = 0 ; t < 10 ; ++t ) x[ t ] = t ; for ( t = 0 ; t < 10 ; ++t ) printf(“x[%d]= %dn” t x[t]); } sizeof(type) * length of array total bytes = char interest[10] ; كل اندازه آرایه از فرمول زیر بدست مى آید : مثال : int id[4] ; 1 x 10 = 10 مثال : 2 x 4 = 8 Sizeof1.C برنامه مثال : #include #include main() { int x[10] num ; clrscr(); printf(“size of int is %d n” sizeof(int)); printf(“size of float is %d n” sizeof(float)); printf(“size of double is %d n” sizeof(double)); printf(“size of long double is %d n” sizeof(long double)); printf(“size of long int is %d n” sizeof(long int)); printf(“size of num is %d nn” sizeof(num)); printf(“size of x is %d nn” sizeof(x) ); } size of int is 2 size of float is 4 size of double is 8 size of long double is 10 size of long int is 4 size of num is 2 size of x is 20 size of int is 2 نتیجه اجرا x X[0] X[1] X[8] y y[0] y[1] y[8] x + y X[0] + y[0] X[1] + y[1] X[8] + y[8] #define MAX 100 #include #include main() { /* sum of two vectors */ int i n; double x[MAX] y[MAX] ; printf(“ n ? n”); scanf(“%d” &n) ; printf(“please enter the values of the first vector:n”) ; for (i = 0 ; i < n ; i++ ) { printf(“x[%d] ? t “ i ) ; scanf(“%lf” &x[i]) ; } printf(“please enter the values of the second vector:n”) ; for (i = 0 ; i < n ; i++ ) { printf(“y[%d] ? t “ i ) ; scanf(“%lf” &y[i]) ; } برنامه جمع دو بردار for (i = 0 ; i < n ; i++ ) printf(“sum[%d] = %.0f n” i x[i] + y[i] ) ; } toupper(ch) = اگر ch یك حرف كوچك باشد

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج پاورپوینت بررسی آرایه , سایت پاورپوینت بررسی آرایه , پاورپوینت بررسی آرایه pdf , پاورپوینت بررسی آرایه 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل