تربیت بدنی · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه ورزش و آشنایی با اصطلاحات آن

نمونه فصل دوم پایان نامه ورزش و آشنایی با اصطلاحات آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ورزش و آشنایی با اصطلاحات آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه ورزش و آشنایی با اصطلاحات آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ورزش و آشنایی با اصطلاحات آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 76/702 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ورزش و آشنایی با اصطلاحات آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

انسان از نظــر خلقت برترین مخلوقات است که در نتیجه تربیت جسمی و روانی می تواند به مرحله کمال برسد . حفظ سلامتی ابعاد مختلفی دارد که بخشی از آن از طریق فعالیت بدنی و حرکت تامین می شود. هرجا حیات و زندگی وجود دارد، حرکت هم هست، حرکت حاصل تعامل پیچیده و برآیند هماهنگی جسم و ذهن و روح و روان فرد است. بدن و جسم  برای تامیــن انرژی انواع فعالیتهای آدمی به تندرستی و سلامت عملکرد دستگاه مختلف بدن نیاز دارد که آن هم از طریق فعالیت بدنی و نمود عینی آن یعنی حرکت تحقق یابد. از نظر اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی بخشی از تجارب عاطفی و اجتماعی افراد را تشکیل می دهد که به شکل حرکت و بازی و تفریح  نمود پیدا می کند. فعالیت بدنی نه فقط  نیاز به ارتباط اجتماعی را برآورده می سازد، بلکه در ایجاد ارزش های مربوط به زندگی خوب و متعادل نیز سهیم است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 8
2-2 تمرین با وزنه چیست 9
2-3 آشنایی با اصطلاحات 9
2-4 ابزار 9
2-4-1 هالتر 9
2-4-2 لباس ورزشکار 10
2-4-3 کمربند و بند لیفت 10
2-5 معاینات پزشکی 11
2-6 ساعات تمرین 11
2-7 دفترچه تمرین 11
2-8 گرم کردن 11
2-9 تمرین صحیح 12
2-9-1 تنفس 12
2-9-2 ورزش زدگی 12
2-10 ورزش 13
2-10-1 طبقه بندی فعالیتهای ورزشی 13
2-11خصوصیات ورزش رقابتی 13
       2-11-1 خصوصیات ورزشکاررقابتی 14
2-12 رشته ورزشی پاورلیفتینگ 14
2-13 نیازمندیهای جسمانی در ورزشکاران پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی) 14
2-14 ویژگیهای و قابلیت جسمانی ورزشکاران پاورلیفتینگ 15
2-15 سن ورزشی در پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی) 15
2-16 نیازمندیهای فیزیولوژیک و خستگی درپاورلیفتینگ 15
2-17 آمادگی قلبی – تنفسی در پاورلیفتینگ 16
2-18 آمادگی بی هوازی (ظرفیت بی هوازی) در پاورلیفتینگ 16
2-19 متابولیک (سوخت و ساز) در پاورلیفتینگ 16
2-20 مبانی نظری 17
2-21 آنتروپومتری 17
2-22 معرفی اندازه های آنتروپومتریک درعلوم ورزشی 17
2-22-1 ساختار بدن 18
2-22-2 اندازه بدن 19
2-22-3 ترکیب بدن 19
2-23 آمادگی جسمانی و حرکتی 20
2-24 توان عضلانی 20
2-24-1 توان 20
2-25 اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی 21
2-25-1 اجزاء آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی 21
2-26 تعریف قدرت 22
2-26-1 نسبت قدرت به وزن بدن 22
2-26-2 مهم ترین واژه های ترکیبی قدرت 24
2-27 انعطاف پذیری 26
2-28 عوامل موثر درافزایش قدرت 26
2-28-1 سطح مقطع عضله 26
2-28-2 نوع تارهای عضلانی 26
2-28-3 نوع واحدهای حركتی فعال 27
2-28-4 تعداد واحدهای حركتی فعال 27
2-28-5 هم انقباضی عضلات مخالف 28
2-28-6 سن و جنسیت 28
2-29 طراحی برنامه تمرین قدرتی 28
2-29-1 اصول تمرین قدرتی 29
2-29-2 متغیرهای تمرین قدرتی 30
2-29-3 انواع تمرین های قدرتی 32
2-30 تمرین پلایومتریک 34
2-31 انواع سیستم های تمرینی در بدنسازی و پاورلیفتینگ 34
2-31-1 سیستم غریزی (سیستم پایه) 34
2-31-2 سیستم اولویت (تقدمی) 34
2-31-3 سیستم  سوپر ست 34
2-31-4 سیستم تری ست 35
2-31-5 سیستم ماموت ست 35
2-31-6 سیستم تمرینی پیش خستگی 35
2-31-7 ستهای پس خستگی یا ستهای سنگین به سبك 35
2-31-8 ستهای افزودنی 36
2-31-9 ستهای منفی 36
2-31-10 ستهای 21 37
2-31-11 ستها و تكرارهای زمانی 37
2-31-12 ستها و تكرارهای نیمه 38
2-31-13 ستهای متوالی 39
2-31-14 ستهای كمكی 39
2-32 سازگاری و پاسخ فیزیولوژیکی به تمرین قدرتی 39
2-33 تاریخچه وزنه تمرینی (بدنسازی و پاورلیفتینگ) در ایران 40
2-33-1 نگاهی به گذشته تاریخی میله هالتر و بوجود آوردن ورزش پرورش اندام 41
2-33-2 تاریخچه مختصر پاورلیفتینگ در ایران 41
2-33-3 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در خارج از ایران 41
2-33-4 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در داخل ایران 42
2-33-5 تحقیقات داخلی 43
2-33-6 تحقیقات خارجی 44
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود