جغرافیا · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه مکانیابی و ویژگی های موثر بر آن

نمونه فصل دوم پایان نامه مکانیابی و ویژگی های موثر بر آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مکانیابی و ویژگی های موثر بر آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه مکانیابی و ویژگی های موثر بر آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مکانیابی و ویژگی های موثر بر آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 17
حجم 52/772 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مکانیابی و ویژگی های موثر بر آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

     شناخت توانمندی و قابلیت ها یکی از مباحث مهم و اساسی در راستای تحقق برنامه ریزی مناسب است . از آن جایی که مسائل متنوع و پیچیدگی های بسیاری در بطن و میان اجزا و سازنده محیط وجود دارد، لذا تصمیم گیری و فرآیند سیاست گذاری به منظور استفاده از آن بایستی با در نظر گرفتن و ارزیابی تمامی ابعاد مداخله گر باشد(لشکری و همکاران ،1388). از این رو است که امروزه تهیه و کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره به منظور افزایش دقت در امر برنامه ریزی رواج گسترده ای یافته است چرا که که از طریق آن ها،با توجه به معیارهای کمی و کیفی متعدد می توان به انتخاب بهترین گزینه دست یافت  

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه  9
2-2 مکان یابی  10
2-3 ویژگی های موثر بر مکان یابی  11
2-4 انواع مدل های مکان یابی به روش کیفی و کمی  11
2-4-1 مدل کیفی  11
2-4-1-1 نمره دهی  11
2-4-1-2 روش فازی  12
2-4-2 مدل کمی  12
2-4-2-1 مدل های مکان یابی روی سطح  13
2-4-2-2 مدل های مکان یابی روی شبکه  13
2-5 انواع مراکز خدمات درمانی  13
2-5-1 اراضی خدمات درمانی  13
2-5-2 سرانه کاربری درمانی  14
2-6 بیمارستان  15
2-6-1 مکان یابی بیمارستان  15
2-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان  15
2-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان  17
2-7-1 نزدیکی به مراکز مسکونی  17
2-7-2 فاصله از مراکز صنعتی  18
2-7-3 فضاهای سبز  18
2-8 روش های تعیین اولویت گزینه ها  18
2-8-1 روش ترکیب خطی وزنی (WLC)  18
2-8-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  19
2-8-2-1 چارچوب مفهومی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  19
2-8-2-2 ساختن سلسله مراتبی  19
2-9 روش AHP
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود