مدیریت · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه مشارکت و انواع آن

نمونه فصل دوم پایان نامه مشارکت و انواع آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مشارکت و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه مشارکت و انواع آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مشارکت و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 137/574 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مشارکت و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

از حیث مفهومی واژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری درکاری،امری یا فعالیتی وحضور در جمع،گروه وسازمان جهت بحث وتصمیم گیری چه به صورت فعال وچه به صورتغیرفعال است.در مجموع،جوهرهی اصلی مشارکت را باید درفرآیند درگیری،فعالیت وتاثیرپذیری دانست.(علوی تبار،1379 : 15).    درفرهنگ انگلیسی لانگمن درتعریف واژه مشاکتآمده است:برعهدهگرفتن قسمتی ازیک فعالیت یا سهیم شدن دریک فعالیت.بنابراین مشارکت ازلحاظ لغوی به معنی کمک فعال وواقعی مشخص به یک عمل می باشد.(سوده و آزادی،1376 :277)  

 

 

 

فهرست مطالب
2-1پیشینه تحقیق5
2-1 مشارکت 8
 2-1-1 انواع مشارکت9
 2-1- 1- 1 مشارکتبراساس سطوح مشارکت9
2-1-1-2 مشارکت بر حسب چگونگی دخالت مردم9
 2-1-1- 3 مشارکت بر حسب نوع سازماندهی 9
2-1-1- 4 مشارکت بر حسب چگونگی عضویت(کیفیت دخالت مردم ) 9
2-1-1- 5 مشارکت بر حسب موضوع 10
2-1- 1- 5-1 مشارکت سیاسی 10
2-1-1- 5- 1-1 پیشینه ادبیات مشارکت سیاسی در جهان 12
2-1- 1- 5-1- 2 پیشینه ادبیات مشارکتی در ایران 13
 2-1- 1- 5-1- 3 اهمیت مشارکت در انقلاب اسلامی 16
 2- 1-1- 5- 1-4انواع مشارکت سیاسی17
2-1- 1-5- 2 مشارکت اقتصادی 17
 2-1- 1-5-3 مشارکت اجتماعی 17
2-1- 1-5- 4 مشارکت فرهنگی 18
2-1-1- 6 مشارکت بر حسب کارکرد مشارکت 18
2-1- 1- 7 پیامدهای میزان مشارکت شهرونداندر انتخابات ریاستجمهوری 18
2-1- 1- 7-1در صورت مشارکت حداکثری19
2-1- 1- 7-1- 1 در سطح داخلی 19
2-1- 1- 7-1- 1- 1 از بعد سیاسی 19
2-1- 1- 7-1- 1- 2 در حوزه اقتصادی 19
2-1- 1- 7-1- 1- 3 در حوزه نظامی-امنیتی 19
2-1- 1- 7-1- 1- 4در حوزه روانی- اجتماعی 20
2-1- 1- 7-1- 2در سطح منطقهای 20
2-1- 1- 7-1- 2- 1 در حوزه سیاسی 19
2-1- 1- 7-1- 2- 2در حوزه اقتصادی 19
2-1- 1- 7-1- 2- 3در حوزه نظامی-امنیتی20
2-1- 1- 7-1- 2- 4در حوزه روانی- اجتماعی 20
2-1- 1- 7-1- 3حوزه فرامنطقهای 20
2-1- 1- 7-1- 3- 1از بعد سیاسی 20
2-1- 1- 7-1- 3- 2در حوزه اقتصادی20
2-1- 1- 7-1- 3- 3در حوزه نظامی-امنیتی 20
2-1- 1- 7-1- 3- 4در حوزه روانی- اجتماعی 20
– 1- 7-2مشارکت محدود و حداقلی شهروندان
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود