مدیریت · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه فرهنگ و تعاریف آن

نمونه فصل دوم پایان نامه فرهنگ و تعاریف آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرهنگ و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه فرهنگ و تعاریف آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرهنگ و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 121/704 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرهنگ و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

از آنجائی كه بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یكم، چند فرهنگی هستند، میتوان كاركنـانی با فرهنگهای متفاوت را مشاهده نمود. این در حالی است كه ممكـن اسـت در یـك كـشور، محـصولی  طراحی، در 10 كشور تولید و در بیش از 100 كشور به فروش برسد. این واقعیت سـبب پویـایی فراوانـی روابط در محیطهای چند فرهنگی شده است، به نحوی كه تفاوت در زبان، قومیت، ارزشها، هنجارهـا در یك بیان فرهنگهای متفاوت میتواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبوددرك صحیح، توسعه روابط كاری مناسب را با مشكل مواجه سازد (تریاندیس ،2006). این دشواریهای ادراكی سبب ارائه مفهومی نوین ،در مباحث شناختی شده است كه بـه نـام "هـوش فرهنگی  "شناخته میشود. در شرایط كاری كنونی كه تنوع و جهانی سازی به صـورت فزاینـدهای رشـد كرده است، این هوش قابلیت مهمی برای مدیران، كاركنان و سازمانها محسوب میشود (عباسـعلیزاده،1387). مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بارتوسط ارلـی وانگ مطرح شد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 13
2-2 فرهنگ 14
2-2-1 فرهنگ و تعاریف آن 14
2-2-2 مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز 15
2-2-3 كاركردهای فرهنگ 16
2-3 هوش 17
2-4 هوش فرهنگی 18
2-4-1 تعاریف، مفاهیم و ضرورت هوش فرهنگی 18
2-4-2 مولفه های هوش فرهنگی 22
2-4-3 استفاده ازهوش فرهنگی 24
2-4-4 آموزش هوش فرهنگی 25
2-4-5 توسعه هوش فرهنگی 27
2-4-6 انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی 28
2-4-7 رابطه هوش فرهنگی با انواع هوش 28
2-4-8 رشد هوش فرهنگی مدیران 29
2-4-9 ارزیابی هوش فرهنگی 29
2-4-10 نهادینه كردن هوش فرهنگی در سازمان
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود