تربیت بدنی · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه سازگاری فیزیولوژیکی و تمرین های آن

نمونه فصل دوم پایان نامه سازگاری فیزیولوژیکی و تمرین های آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سازگاری فیزیولوژیکی و تمرین های آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه سازگاری فیزیولوژیکی و تمرین های آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سازگاری فیزیولوژیکی و تمرین های آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 38
حجم 69/31 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سازگاری فیزیولوژیکی و تمرین های آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

تمرین منظم استقامتی سازگاری های ویژه ای را در بدن ایجاد می کند تمرین استقامتی ظرفیت هوازی را افزایش می دهد، اما هیچ تأثیری بر هایپر تروفی عضلانی ندارد(103،72،72،)اندازه ی تارهای عضلانی در نتیجه تمرین استقامتی کاهش می یابد (78) ذخایرمویرگی درپاسخ به تمرین استقامتی ازراه افزایش نسبت مویرگ ها به تارهای عضلانی تغییرنکرده ،ولی افزایش در شمار و هم چنین اندازه ی میتوکندری و به دنبال آن افزایش در آنزیم های هوازی درنتیجه تمرین استقامتی ایجاد می شود(116) افزایش در اندازه و شمارمیتوکندری ها بیش تر درتارهای نوع اول رخ می دهد  بهبود کم تری در سطوح لاکتات عضلانی و خون با همان شدت نسبی تمرین پس از اجرای برنامه ی تمرین استقامتی ایجاد می شود (72،62) به دنبال تمرین استقامتی ،گلیکوژن با سرعت کم تری در افراد تمرین کرده نسبت به افرادتمرین نکرده تخلیه می شود (67) 

 

 

 

فهرست مطالب                     
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی                                
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی                                  
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی                                   
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی                                 
1-4-2-2-شدت تمرین                                                         
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته                                       
3-4-2-2-مدت تمرین                                                          
4-4-2-2-وراثت                                                                
5-4-2-2-جنسیت                                                                
6-4-2-2- سن                                                                   
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی                                               
5-2-2- ترکیب بدن                                                                         
6-2-2- توده چربی                                                                         
7-2-2-توده بدون چربی                                                                     
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی                                    
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی                     
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی                               
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت               
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی             
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی                                                   
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی                                         
16-2-2- تغییرات هورمونی                                                              
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت                                                        
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی                                            
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی             
3-17-2-2- سازگاری های تركیب بدنی به تمرینات استقامتی 
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش                                                           
1-3-2-پژوهش های داخلی                                                   
2-3-2-پژوهش های خارجی                                                 
4-2-بررسی تمرینات استقامتی                                                           
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی                                                     
6-2- بررسی تمرین موازی                  
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود