جغرافیا · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه انتخابات و انواع آن

نمونه فصل دوم پایان نامه انتخابات و انواع آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انتخابات و انواع آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه انتخابات و انواع آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انتخابات و انواع آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 39
حجم 608/191 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انتخابات و انواع آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

انتخابات نوعی کنش است که همواره به تعریف و تعیین میزان انتخابات سیاسی در عرصه نظام اجتماعی می پردازد به عبارتدیگر،انتخابات از یکسو ضمن بیان خصوصیات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی رای دهندگان،رای آورندگان و رای خواهان سیاسی،سیاق گزینش نامزدهای انتخاباتی را معرفی میکند و با تاکید بر شرایط تعاملاتی تلاقی آرمانها و انتظارات فردی و ساخت سیاسی از طرف دیگر به کار تحلیل فرآیند تربیتسیاسی،چگونگی ایفای نقش های سیاسی و موضع گیری های رایدهندگان نسبت به نظام حاکم سیاسی میآیدبه این ترتیب انتخابات یکی از طرق تبلور افکار عمومی است که با خصایصی چون جهت ،شدت،برجستگی و وفاق بعنوان یکی از سطوح اولیه انتخابات سیاسی معرفی می شود

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-انتخابات23
2- 2-1 انواع انتخابات 24
2- 2- 1-1 انتخابات مستقیم و غیر مستقیم 24
2- 2- 1-2 انتخابات محدود و همگانی 24
2-2- 1-3 انتخابات اکثریتی یک مرحله ای (ساده )ودو مرحلهای 24
 2-2- 1- 4 انتخابات علنی و مخفی 25
 2- 2- 1-5 انتخابات اختیاری واجباری 25
 2- 2- 1-6 انتخابات فردی یا جمعی 25
 2- 2- 1-7 انتخابات لیست بسته ولیست باز 25
 2- 3انتخابات در جمهوری اسلامی ایران 26
2- 3-1 انتخابات مجلس شورای اسلامی 26
2-3- 2انتخابات شورای شهر 28
2-4 هدف از انتخابات ریاستجمهوری28
2-4- 1مسئولیت اجرای قانون اساسی اصل 11329
2-4- 1- 1 نظریه مسئولت گسترده 29
2-4- 1- 2 نظریه مسئولیت محدود29
2-4- 2 وظایف واختیارات رئیس جمهور29
2-4- 2- 1 مسئولیت اجرای قانون اساسی29
2-4- 2- 2 در امور بینالملل29
2-4- 2- 2-1 امضاء قرارداد29
2-4- 2- 2-2-اعزام و پذیرش سفیران29
2-4- 2- 3 ریاست و مسئولیت شورای عالی کشور29
2-4- 3 وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه 29
2-4- 3- 1رئیس جمهور و قوه مقننه 29
2-4- 3- 1-1 – همهپرسی29
2-4- 3- 1-2 عزل و نصب وزیران30
2-4- 3- 1-3توقف انتخابات30
2-4- 3- 1-4حضور و احضار در مجلس30
2-4- 3- 2-رئیس جمهور و قوه قضائیه30
2-4- 4وظایف و اختیارات رئیس جمهور درریاست و اعمال قوه مجریه 30
2-4- 4- 1 ریاست هیئت وزیران30
2-4- 4- 2نظارت بر کار وزیران 30
2-4- 4- 3تعیین سرپرست برای وزارتخانههای بدون وزیر 30
2-4- 4- 4هماهنگی تصمیمات وزیران 30
2-4- 4- 5تعیین خط مشیدولت با همکاری وزیران 30
2-4- 4- 6اعطای نشان دولتی 30
2-4-4- 7ریاست عالی سازمانهای وابسته31
2-5-حاکمیت 31
2-6-گزارش میزان انتخابات مردم در دورههای مختلف انتخابات ریاست جمهوری 32
2-7-چالشهای انتخابات ریاست جمهوری 36
2-8 انگیزههای انتخابات مردم در انتخابات 38
2-8-1انگیزههای انتخابات مردم بر اساس نوع حکومت 38
2-8- 2انگیزههای انتخابات مردم بر اساس نظریات مختلف 39
2-9-انتخابات در انتخابات 40
2-12عوامل موثر در انتخابات انتخاباتی 41
2-9-1عوامل محیطی و سیستیماتیک41
2-12-1- 1 سطح نوسازی 41
2-12-1- 2 عوامل فرهنگی 42
2-12-1- 3 گروههای ذی نفوذ42
ت2-12-1- 4 شرایط اقتصادی 42
2-12-1- 5 آداب و رسوم 42
2-12-1- 6نظام حزبی 42
2-12-1- 7تاثیرگذاری شهروندان در انتخابات 43
2-12-1- 8اهمیت انتخابات 43
2-12-1- 9رقابتی بودن انتخابات 43
2-12-1- 10تفاوت آشکار دو کاندیدا 43
2-12-1- 11- هزینه انتخابات 44
2-12-1- 12حجم تبلیغات 44
2-12-1- 13تبلیغات انتخاباتی 44
2-12-1- 15 تهدید عوامل بیگانه 44
2-12-1- 16 مدت زمان فاصله دو انتخابات 44
2-12-1- 17 رایدهی استراتژیک 45
2-12-1- 18 رسانهها 45
2-12-1- 19 گفتمان سیاسی 47
2-9-2عوامل فردی و اجتماعی 47
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود