جغرافیا · دسامبر 1, 2023 0

نمونه فصل دوم پایان نامه اردیبل و معرفی آن

نمونه فصل دوم پایان نامه اردیبل و معرفی آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اردیبل و معرفی آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد

نمونه فصل دوم پایان نامه اردیبل و معرفی آن

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اردیبل و معرفی آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 35
حجم 2957/914 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اردیبل و معرفی آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

محیط جغرافیایی که شهر با توجه به تجسم فضایی آرمانها و اندیشه انسان در اشکال و ابعاد مختلف با عملکرد متفاوت بر پهنه آن جای گرفته است میدان و فضای فعالیت وپویش شهری است که متاثر از ویژگی های طبیعی همانند شکل زمین ،ساختمان زمین شناسی ،خصوصیات زلزله خیزی،جهت گسلها، خصوصیات آب وهوایی و غیره می باشد.لذا مطالعات محیطی و جغرافیایی در چارچوب طرحهای توسعه شهری امری ضروری برای دستیابی به اطلاعات پایه ای از محیط است. در بررسی های طبیعی و جغرافیایی، شناخت طبیعی شهر و نواحی اطراف آن و تاثیراتی که می تواند این پدیده بر کالبد فیزیکی شهر بگذارد مورد مطالعه واقع می شوند .لذا در این فصل سعی شده است که به تشریح موقعیت جغرافیایی شهر  مورد مطالعه به لحاظ ارزیابی مکانی آن ،شرایط محیطی منطقه شهر اردبیل به جهت تاثیرات آن در امکانات  و محدودیت توسعه شهر فوق ،روند رشد جمعیت در سالهای گذشته  و جایگاه شهر اردبیل در سلسله مراتب شهری استان ،پرداخته شود.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 39
 3-2-معرفی محدوده مورد مطالعه 39
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی   39                                             
3-2-2- ویژگی های توپوگرافیکی و ژئومورفولوژیکی مورد مطالعه 40                
3-2-2-1-توپوگرافی شهر 41
3-2-2-2-شیب 42
3-3-ویژگی های جمعیتی و اقتصادی 45
3-3-1-روند تحول جمیعت شهر اردبیل 46
3-3-2-روند تحولات جمعیت شهر اردبیل در طی دهه های مختلف سرشماری 48
3-3-3-ترکیب سنی و جنسی جمعیت شهر اردبیل 49
3-3-3-1- ترکیب سنی جمعیت 49
3-3-3-2- ترکیب جنسی جمعیت 50
3-3-4- تراکم جمعیت در سطح شهر اردبیل 50
3-3-5- بعد خانوار 51
3-3-6- خصوصیات اقتصادی  53
3-4- ویژگی های کالبدی 54
3-4-1-بررسی وضعیت کمی و کیفی کاربریهایموجود حوزه نفوذ شهر اردبیل 54
3-4-2- توسعه کالبدی شهر اردبیل در دوره های مختلف زمانی 56
3-4-2-1-  توسعه شهر تا سال 1354 57
3-4-2-2- توسعه شهر بین سال های 1359-1354 57
3-4-2-3- توسعه شهر بین سال های 1370-1359 58
3-4-2-4- رشد شهر در فاصله زمانی 1385-1370 58
3-4-3-  وضعیت کاربری ها در طرح جامع 61
3-4-4-  نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف 63
3-5- نتیجه گیری
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود