مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا-sidaa

مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا

دانلود مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا با کیفیت عالی , مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا قابل ویرایش , مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا

مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا

مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا-sidaa

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا:

معرفی / انگیزه

مكانیك مایع مطالعه گازها و مایعات و عملكرد فیزیكی آنها و نقش آنها درسیستم مهندسی است. مایعات هرماه اززندگی مارافرامیگیرند.

هوایی كه ما تنفس میكنیم مهمترین سیال است. مطالعه مایعات سعی و تلاش مضاعف است و هدف از این سعی و كوشش تفاوت بین همه انواع سیالات است كه كمك كننده میباشد. دركل دو نوع سیال وجود دارد. اولین نوع مربوط به هیدرولیك است. هیدرولیك سیالات بعنوان مایعات شناخته شده است واین بدان معناست كه زمانی كه سیال هیدرولیكی نسبت به فشارموردهدف است هیچ تغییری رخ نمیدهد. برعكس هیدرولیك فشارهوا است. سیالات تحت فشارهوا گازهایی هستندكه تراكم هستند.

بعنوان مثال تغییر درفشارناشی از تغییر نسبی است. دراین مابین سیالات تحت فشارهوا و هیدرولیك تمركز میشویم. از نظر هیدرولیك روی انرژی سیال متمركز هستند.hydrostatigs مارا در مفهوم نیروی شناوری هدایت میكنندو اینكه چراو چطور درمایعات شناورند. برای آنها یی كه تحت فشار هوا هستند روی وسایل فیزیكی متمركز است و ما از كنترل انرژی صحبت میكنیم.

اینچنین ابزاری شامل پمپ ها و دریچه ها هستند.

1- پیش زمینه:

مكانیك سیال شاید قدیمی ترین مفهوم فیزیك و مهندسی باشد. تمدن های قدیم با كارهای مشكلی چون مهاركردن و كنترل آب برای كشاورزی مواجه شدند. رشد كشاورزی مربوط به راههای زیرزمینی، سد، بند، پمپ ها و سیستم های پاشیدنی است درحالیكه آب معرفی انسان مربوط به مزیت هایی درچشمه ها، منابع و سیستم های ذخیره آب است و آب مسافرین مربوط به كشتی ها و سفرهای دریایی آبرودینامیك و روش هایی برای تهیه آب است. عملكرد كلی سیالات برای بهبود و ترفیع كیفیت زندگی حتی برای زنده ماندن بشر هم مهم است. ریشه و منشأ مكانیم سیالات در مهندسی و علوم گسترده است، مهندسی عمران به عنوان مثال از همان ابتدا نیاز به سیستم سال و ساختارهای آن داشت. تقریباً همه اصول و طرحهای مهنسی دیگر هم شامل مطالعه مكانیك سیالات هستند. مهندسی مكانیك برای سوختن و احتراق و روغن كاری و سیستم های انرژی به سیالات نیاز دارد. مهندسی هوانوردی هم به بررسی جریان گاز برای تولید انرژی می پردازد و روی ساختارهای پرواز متمركز است، حتی مهندسی الكتریكی هم از سیالات برای خنك كردن وسایل الكترونیك با جریان هوا استفاده می كند.

2- OTEACH:

شامل توسعه چیزی از سیستم های سیال است. در سطح C دانش جویان انتقال نیرو را با آب از طریق لوله و چرخ آبی نشان می دهند گروههای دانشجویی همچنین انتقال نیرو را با هوا یا استفاده و تجزیه و تحلیل كردن سرنگ نشان می دهند آنها همچنین دریچه ها به عنوان مكانیسم هایی برای كنترل جریان آب و هوا در سیستم مورد بحث قرار می دهند و این بطور خلاصه بیان شده است و شامل ایجاد یك وسیله ای است كه جابجا می شود و ناشی از نیروی تحت فشار هوا است. شكل 1-4 ساختار و ساختمان درجه 2 را نشان می دهد باید توجه كرد كه سیستم های سیال در نزدیك سطح ماده C هستند و طرح black-box (جعبه سیاه)، ساختار و سیستم و مكانیسم قبل از سیال است. این مفاهیم در ایجاد مسائل و بوجود آوردن سیستم هایی كه تركیبی از سیال و دیگر مؤلغه های مكانیكی هستند استفاده می شوند.

اصطلاح شناسی:

Hydraulic: مطالعه جریان سیالات (مایعات) است كه هیچ تغییری در چگالی دیده نمی شود.

تحت فشار هوا: به عنوان دینامیك گاز شناخته شده است مطالعه سیالاتی است كه تحت تغییرات مهم چگالی و غلظت هستند.

غلظت و چگالی: كیفیت توره در هر حجم است.

مایع: یك سیالی كه ساختار مولكولی آن فضای بین ملكول بطور اساسی سازگار و هماهنگ است. این نشان دهندة ان است كه توده داده شده از مایع حجم معینی از فضا را اشغال می كند یك مایع شكل یك ظرف است.

گاز: سیالی كه بین مولكول ها است و هماهگ نیست. اما بیشتر از مایع است یك گاز بطور كامل به یك ظرف بسته را پر می كند.

وزن معین: نماد: به عنوان نیروی جاذبه در هر واحد حجم سیال تعریف شده است (وزن هر واحد حجم). مثال: آب دارای وزن خالص 9.79 است گرچه هوا دارای وزن خالص در حدود 11.9 در دمای یكسان و فشار جو و اتمسفر است.

این نتیجه چون ما انتظار داریم كه وزن آب بیشتر از وزن هوا در حجم یكسان باشد لذا هماهنگ است.

چگالی: نماد p است كه به عنوان توده در هر واحد حجم تعریف شده است.

چسبندگی: سایش و اصطحكاك سیال است و كمیت سیال است. چسبندگی سیال آن را با توانایی جریان یافتن فراهم می كند. چسبندگی زیاد دارای سیال بیشتری است. ملاس (شیره چغندر قند) خیلی چسبنده است در حالی كه روغن دارای چسبندگی كمتری است.

فشار: فشار سیال كمیت نیروی آن بخش از سیال است. فشار در سیال بطور مساوی در همه بخشها وجود دارد فشار در یك نقطه در یك سیال تغییر می كند و در سرتاسر سیستم انتقال می یابد.

Bydiostatic: نیروهای سیال و واكنش ها برای سیال است.

4- اصول ریاضی.

1-4 جبر

مثال: تعادل فشار هدرولیكی:

اگر F2 A2 A1 داده شوند آنگاه داریم: F1 = A1

فشار به عنوان نیرویی تعریف می شود كه توسط آن بخش مستقیم می شود در این مورد ما برای یكی از نیروهای داده شده حل می كنیم.

2-4 آمار:

مثال: میانگین پاسخهای اندازه گیری از چندین آزمایش برای خطای تضاد محاسبه می شود.

3-4 روشهای نموداری (گرافیكی):

شكل 2-4: ارتباط خطی نیرو در برابر حجم در یك مایع

5: اصول علمی:

اصول علمی در این بخش نشان داده شده اند كه شامل هیدرولیك، تحت فشار سیستم های bydiostatic، انرژی سیال، پمپ، دریچه هستند.

1-5: سیستم های هیدرولیكی:

در تعداد زیادی از سیستم های سیال كه چسبندگی سیال مهم نیست در عوض ویژگی های بارز سیال مثل چگالی، فشار، ارتفاع سیال در بالای نقطه مرجع هستند. سیستم هایی با این مشخصات گفته شده است كه bydiostatic هستند. این بدان معناست كه عملكرد مهم سیال زمانی است كه سیال درباقی مانده آن است.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا , سایت مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا , مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا pdf , مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل