پیشینه تحقیق · می 1, 2024 0

مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

دانلود  مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت خرید ارزان مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

——-

 مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 73
قیمت: 48000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مفهوم تربیت واژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهای انسان یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای آدمی دلالت می کند. این واژه از ریشه ((ربو)) به معنی زادت، فزونی و رشد و برآمدن گرفته شده است( دل شاد تورانی، مصطفی،چاپ دوم،1380). استفاده کردن و بکار بردن از این ریشه همین معنا ((رَبَو)) نفس عمیق بلند را گویند که موجب برآمدن سینه است. ((ربوه)) یعنی سرزمین بلند و مرتفع و ((ربا)) یعنی افزودن شدن و نمو کردن که در اصطلاح شرع مخصوص افزایش سرمایه غیر سود شرعی است (( ربیت الولد فربا)) یعنی فرزند را تربیت کردم و او رشد کرد(همان به نقل از مفردات فی غریب القرآن، ابوالقاسم الحسین بن محمد الراغب اصفهانی). در سوره اسراء آیه 24 قرآن کریم همین معنا یعنی بزرگ کردن در مفهوم رشد جسمی آمده است: (( قل رب ارحمها کما ربیانی صغیرا)) بگو پروردگارا آن دو((پدر و مادر)) را رحمت کن چنان که مرا در خردی پرورند.همچنین در حکمت 62 نهج البلاغه آمده است که امام علی(ع) فرمودند (( اذا حیبت بتحیه فحی باحسن منها و اذا اسدیت الیک یدفکا فئها لما یربی علیها، الفضل مع ذلک العبادی)) چون تو را ستودن، بهتر از آنان ستایش کن و چون به تو احسان کردن، بیشتر (افزون تر) ببخش به هرحال پاداش بیشتر از آن آغازکننده است(دشتی، علی،1389).در اینجا واژه یربی به معنی زیادت و فزونی آمده است اما حضرت واژه ((ربو)) را به معنای سرزمین بلند و مرتفع،تپه و پشته در لغتی والا به کار گرفته و فرموده است:((لایحفی علیه من عباده شخوص لحظه و لاکرور لفظه و لا ازدلاف ربوه))بر خداوند پوشیده نیست خیره نگریستن بندگان و نه بازگشتن لفظی بر زبان ایشان و نه نزدیک شدنشان به پشته ای))( دل شاد تهرانی،1389). ((رب)) به معنای مالک خالق، مربی، تیم، صاحب و سرور است و نیز اصلاح کننده هر چیزی را ((رب)) می گویند بنابراین (( رب)) به معنای مالک ،مدبر و تربیت کننده است(هاشمی،1381).راغب اصفهانی ((لغت شناس)) می نویسد: الرب فئ الامل التربیه و هو انشاء الشی حالا فی لاالی حد التمام (( رب)) در اصل به معنی تربیت و پرورش است ، یعنی ایجاد کردن حالتی پس از حالت دیگر در چیزی تا به حد نهایی و تام کمال خود برسد.(المفردات، ص184) دانشمندی به جنبه خاصی از جنبه تربیت اخلاقی رفتار انسان، دیگری جنبه عاطفی و سومی جنبه هوشی یا ذهنی آن را مهم می داند و تربیت را ((پیدایش در رفتار عاطفی و ((پیدایش در رفتار عاطفی و (( پیدایش تغییر رفتار هوش)) تعریف کرده اند.( رنج پور،آذریان). در اینجا سه تعریف را برای تربیت ذکر می کنیم:دکتر علی قائمی تربیت را چنین تعریف می کنند : (( تربیت عبارت است از اراده و هدایت جریان ارتقایی و رشد بشر و جهت آن به سوی کمال و بی نهایت))( قائمی ، 1381). شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام می نویسد: ((تربیت عبارت است از پرورش دادن ، یعنی به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی یک شی))( مطهری،1379). و در تعریف دیگر تربیت عبارت است از: ایجاد زمینه مناسب برای به فعالیت رساندن استعدادهای بالقوه و ایجاد صفات و فضایل اخلاقی در جهت نیل به کمال مطلوب (شرفی، محمدرضا، ((روش های تربیت در اسلام)) رساله کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه تربیت مدرس،ص22).عناصری که در این تعریف تربیت به چشم می خورد عبارت اند از:1- ایجاد زمینهآنچه در تربیت مهم تلقی می شود، تکیه به جنبه خودجوش و خود آفرین فرد است، پس از ارائه مقصد به او و ایجاد انگیزه و رغبت در پیمودن راه است که ارجحیت و اولویت می یابد، بدین وسیله مقربی متکی بر مربی نخواهد بود و دارای شخصیت نسبتاً مستقل خواهد گردید(مطهری،1379).2- به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوهانسان همچون بذری است سرشار از استعداد و قابلیت بالقوه که اگر در بستری مناسب و خاک حاصلخیز قرار گیرد، شکوفا شده و نهالی برومند تبدیل می شود . ازاین رو ابتدا باید باور کنیم انسانی که از درون تهی نیست و کوله باری از استعداد و ذخایر بالقوه رادار است و پس ازآن به فعلیت رساندن استعدادها مطرح می شود که نیاز به مربی، محیط مناسب و شرایط مطلوب دیگر دارد تا چنین تحولی در او صورت گیرد(مطهری،1379).3- ایجاد صفات و فضایل اخلاقیاین باور در نزد بسیاری از مکاتب وجود دارد که استعدادهایی بالقوه متر بی، باید زمینه اش فراهم گردد تا شکوفا گردد. ولی استعدادهای بارورشده در چه جهتی و برای کدام مقصود، باید به جریان افتد. این موضوعی است که مکاتب مختلف بر سر آن اختلاف نظر دارند(مطهری،1379).نیل به کمال مطلوبهر مکتب و نظام تربیتی دارای برداشتی خاص از کمال مطلوب هست. در بینش اسلامی کمال مطلوب و هدف نهایی از تربیت انسان، رسیدن به مقام والا خلیفه الهی و دست یافتن به مقام بندگی و تجلی پاره ای از صفات الهی، به گونه ای نسبی در خود هست و این جایگاهی است بس رفیع که حد و حدودی نداشته و میزان اوج گرفتن انسان و خودسازی او،چشم اندازه ای نوینی ارائه می گردد(مطهری،1379).تربیت از دیدگاه امام علی(ع)همان طور که قبلاً اشاره شد واژه تربیت از ریشه رٌبٌّو به معنای زیادت و فزونی و رشد برآمدن گرفته شده است. مثلاً آمده است (( ربیت الولد فربا)) یعنی فرزندم را تربیت کردم و از رشد کرده است، یعنی به زیادتی از جسم دست یافته است، در سخنان امام علی (ع) نیز همین گونه واردشده است چنان که فرموده است : (( اذا اسدیت الیک یدفکافئها بما یربی علیها، و الفضل مع ذلک للعبادی))( نهج البلاغه، حکمت62).(( چون تو را ستودند و به بهتر از آنان ستایش کن و چون به تو احساس کردند، بیشتر از آنان ببخش. به هرحال پاداش بیشتر از آن آغازکننده است)).در اینجا واژه ((یربی)) به معنای زیادت و فزونی آمده است . همچنین امام در ستایش انصار، آنان را پروراننده و رشد دهنده اسلام معرفی کرده است و فرموده است:(( هم و الله ابوا الاسلام کما یربی الفو مع غنائهم، بایدیهم السباط و السنتم السلاط))( همان، حکمت465)به خدا سوگند! آن ها اسلام را پروراندند، چنان مادری که فرزندش را بپروراند، با توانگری، با دست های بخشنده و زبان های برنده و گویا))با توجه به معنا و مفهوم یاد شده، واژه تربیت بر پرورش و استعدادهای انسانی یعنی فراهم کردن زمینه رشد و استعداد آدمی دلالت دارد( دل شاد تهرانی، 1386).راغب اصفهانی در معنای تربیت می گوید:الرب فی الاصل التربیه و هو انشاء الشیء حالاً الی حد التمام(زهادت، عبدالحمید؛تعلیم تربیت در نهج البلاغه؛ ناشر مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی؛ چاپ اول 109 ص).رب در اصل تربیت است و تربیت یعنی ایجاد شئی به تدریج از حالتی به حالت دیگر تا به حد تمام برسد. در تعریف راغب: حالاً فحالاً الی حد التمام.من تدریجی بودن تربیت است و همچنین از بکار بردن کلمه((انشا)) فطری بودن مبانی تربیت مدنظر او بوده است که تربت یعنی شکوفا نمودن استعدادهای درونی و فطری انسان است.علی(ع) در انگیزه و هدف فرستادن پیامبر الهی برای مردم می فرمایند ((فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیسنا دوهم میثاق فطره و یذکر و هم نفسی نعمهو یحتجوا علیهم باالتبلیغ و یتیروالهم و فائن العقول(نهج البلاغه،خطبه1)((خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود، و هرچند گاه، متناسب با خواسته های انسان ها رسولان خود را پی درپی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان بازجوید و نعمت های فراموش شده را به یادآورند و یا ابلاغ احکام الهی،حجت را بر آن ها تمام نمایند و توانمندی های پنهان شده عقل را آشکار سازند))امام علی (ع) به فطری بودن ارزش های وجودی انسان اشاره می کند که خداوند با فرستادن انبیاء سعی در بازگشت انسان به فطرتش دارد که عشق کمال مطلق است و اساس و بنیان تربیت است.همه مردمان مسطور به فطرتی اند که حقیقت آن فطرت، عشق به کمال مطلق است یعنی عشق به کمال بی نقص و جمال به عیب (طباطبائی، صص 39-37) و تمام فطرت ها اعم از انبیاء و اولیا و مومنان و کافران و اشقیا و سعدا همه در این جهت مساوی اند و هیچ تفاوتی ندارند(دل شاد تهرانی به نقل از همان، صص 39-37)حضرت در نهج البلاغه دراین باره فرموده است: ((اللهم راجی المدحوات و دائم المسموکات وجابل القلوب علی فطرتها: شقیها و سعیدا))( همان؛ خطبه 72).بار خدایا! ای گستران نده هر گسترده و ای نگه دارنده آسمان ها و ای آفرینده دل ها بر فطرت های خویش:دل های رستگار و دل های شقاوت زده.سرنوشت همه انسان ها به گونه ای آفریده شده است که عاشق و طالب مطلق است و همه تلاش آدمی در این جهت است . امام خمینی(ره) دراین باره چنین می نویسد: ((بدان که خدای تبارک وتعالی گرچه بر ماده هایی که قابلیت داشتند،همان را که در خورد استعداد و لیاقتشان بود،بدون اینکه – العیاذ بالله- بخلی بورزد، افاضه فرمود، ولی درعین حال فطرت همه را، چه سعید و چه شقی، و چه خوب و چه بد، بر فطرت الله قرار دارد و در سرنوشت همه انسان ها عشق به کمال مطلق را سرشت؛ و ازآن رو همه نفوس بشری را از خرد و کلان علاقه مند ساخت که دارای کمالی بدون نقص و خیری بدون شر و نوری بدون ظلمت و علمی بدون جهل و قدرتی بدون عجز باشند. و خلاصه مطالب آنکه فطرت آدمی عاشق کمال مطلق است)) (امام خمینیبه نقل از همان، صص 153-152). در منظر امام علی (ع) هر چه انسان را از فطرتش دور سازد، مانع تربیت فطری و رسیدن به کمال حقیقی است . به عنوان مثال درجایی امام دنیا را مورد مذمت و نکوهش قرار داده که عامل بازدارنده تربیت است. آنجایی که دنیا هدف باشد، موجب غرور و گمراهی و سرگرمی افراطی انسان شود و او را از یاد خدا غافل سازد. امام (ع) می فرماید : ((حی الدنیا راس کل خطیئه)) دوست داشتن دنیا سرمنشا همه خطاهاست)) (غررالحکم و دوررالکلم، ج3،ص395).هر عاملی که انسان را از فطرتش غافل سازد و او را دور کند مورد مذمت و سرزنش حضرت هست و نیز هر بستری که استعداد فطری او را شکوفا از را شکوفا سازد موردتوجه و عنایت آن حضرت قرار دارد.مفهوم اخلاقراغب در کتاب مفردات می نویسد که دو کلمه خٌلقَ و خَلقَ به یک ریشه بازمی گردد. خَلق به معنای هیئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می بیند و خٌلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم و دل دیده می شود( آیت ا… مکارم شیرازی، 1380).امام علی (ع) می فرماید : (( حسن الخلق للنفس و حسن الخلق للبدن)) خوش خلقی مربوط به روان انسان و خوش قیافگی مربوط به بدن است.گاهی فعلی از انسان سر می زند، شکل مستمر ندارد، ولی هنگامی که کار به طور مستمر از کسی سر می زند مانند امساک در بذل و بخشش و یا کمک دیگران، دلیل بر این است که یک رشته باطنی و درونی در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق و اخلاق می نامند.( همان،ص2).ابن مسکویه در کتاب (( تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق)) می گوید : خلق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی دعوت می کند، بی آنکه نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد.واژه اخلاق که از ماده خلق به مفهوم (( خوی)) گرفته شده است، معمولاً به (( ملکات مجموعه صفات پایدار)) با ساختار شخصیتی خاص که منشا رفتارهای ویژه است گفته می شود( الجرجانی، علی بن محمد: التعریفات، تهران، انتشارات ناصرخسرو،ص45).اخلاق را مجموعه صفات شخصیتی چه پایدار و ناپایدار که منجر به بروز رفتارهای مثبت و منی شود، اطلاق می کنند(مصالح، 1381).مرحوم فیض کاشانی در کتاب (( حقایق)) آورده است که می گوید: (( بدان که خوی عبارت است از هیئتی استوار است در نفس که به آسانی و بدون نیاز به فکر و اندیشه از آن صادر می شود(کاشانی،1385، ص 54).با توجه به تعاریف فوق اخلاق را به دو بخش تقسیم می کنند: (( ملکاتی که سرچشمه پدید آمدن کار نیک و اخلاق خوب و ملکات فضیلت نامیده می شود و آن ها که منشا اعمال بد است و به آن اخلاق بد و ملکات رذیله می گویند.))( مکارم شیرازی،1377).

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود مبانی نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفهوم تربیت