پیشینه تحقیق · می 1, 2024 0

فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود

فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود

دانلود  فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود

فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود خرید ارزان فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود

——-

 فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود

فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 66
قیمت: 28000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحق 2-1- مقدمه در این فصل به ارائه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساخت هایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است. در این فصل مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران قبلی در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسایی می شوند. در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در بخش اول مفاهیم مربوط به ادبیات مدیریت سود که شامل بیان مکاتب سود، تعاریف مختلف مدیریت سود از دیدگاههای مختلف، انواع مدیریت سود، انگیزه های مدیریت سود، الگوهای مدیریت سود، فرضیات مدیریت سود و عوامل موثر بر مدیریت سود بیان شده است و در بخش دوم ویژگی های شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در قسمت دوم این فصل که مربوط به پیشینه تحقیق می باشد چندین نمونه از پژوهشهای مرتبط پیشین در این فصل ارائه شده است.2-2- مبانی نظری تحقیق2-2-1- مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود 2-2-1-1- تئوری سود تئوری و نحوه محاسبه سود در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد. اقتصاددانان برای بهبود مفاهیم سود و انطباق آن با مشاهدات دنیای واقعی کوشش زیادی کرده اند اما در حل مسائل مربوط به اندازه گیری سود موفقیت چندانی نداشته اند لیکن حسابداران برای اندازه گیری سود قواعد دقیقی را به کار گرفته و به موضوع نزدیکی آن به مفاهیم اقتصادی نیز توجه چندانی نکرده اند. در نتیجه مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگونی قرار می گیرد .2-2-1-2- مکاتب سود اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت ، چهارمکتب فکری وجود دارد :مکتب کلاسیک ها که ویژگی آن رعایت فرض واحداندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است . معمولاً این روش را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می داند . مکتب نئوکلاسیک ها که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است و در روش مزبور به تغییر در سطح عمومی قیمت توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود. معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئوکلاسیک ها از سود شرکت ، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .مکتب افراطی ، از ویژگی آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش قرار می دهد. این مکتب به دوشکل است. در یک شکل، صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند . از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند. معمولاً روش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند، از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر با سود جاری تعدیل شده است.2-2-1-3- مدیریت سود مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری جهت آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار تعریف می گردد .هنگامی که در روابط و معاملات تجاری یک طرف معامله نسبت به طرف مقابل اطلاعات بیشتری دارد اصطلاحاً پدیده عدم متقابل و اطلاعات وجود دارد. اگرچه استانداردهای حسابداری و فعالیت حسابرسان در جهت جلوگیری از فرصت طلبی مدیران است اما عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر افراد برون سازمان باعث می شود تا مدیران در تنظیم و تهیه گزارش اطلاعات حسابداری از اعمال نظر شخصی استفاده کرده و گزارشها را در جهت منافع شخصی خود تهیه کنند. مدیریت سود فعالیتی است که طی آن مدیران برای گمراه کردن ذینفعان درمورد نتایج مالی عملیات شرکت و یا برای تاثیر گذاشتن بر نتایج قراردادها از اعمال نظر شخصی شان استفاده می کنند(هیلی و والن ،1998). در اواخر دهه 1920رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل ملاحظه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای ودانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را درتفکر و تئوری حسابداری بوجود آورد. از مهمترین این تغییرات، تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان می باشد که قبلا معطوف به ترازنامه بود و این موضوع سبب گردید تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح گردد. رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آرتور لویت توجه عمومی به مدیریت سود بصورت جدی از 1998یعنی زمان ارائه سخنرانی در مرکز قانون و تجارت دانشگاه نیویورک آغاز شد .از آن زمان به بعد، مدیریت سود به طور فزآینده ای (بازی ارقام) تحت عنوان، گزارشات سود نشان دهنده مورد توجه قانون گذاران بوده است. لویت، مدیریت سود را بعنوان رویه هایی تعریف نمود که اما این توصیف از مدیریت سود نمی تواند تفاوت بین سود مدیریت شده در خواسته های و آمال جریان مدیریت و نه عملکرد واقعی شرکت است عادی فعالیت تجاری و سود مدیریت شده به نحو متقلبانه و برای فریفتن جامعه مالی را نشان دهد. روش های متعددی وجود دارد که کمک می کند یک شرکت به اهداف مالی خود برسد.گستردگی این روش ها از رویه های تجاری مناسب در یک طرف قضیه تا گزارشگری مالی متقلبانه در طرف دیگر قضیه است. در اواخر دهه 1920رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل ملاحظه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای ودانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را درتفکر و تئوری حسابداری بوجود آورد. از مهمترین این تغییرات، تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان می باشد که قبلا معطوف به ترازنامه بود و این موضوع سبب گردید تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح گردد.2-2-1-4- تعریف مدیریت سود مدیریت سود فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار است. مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و هر یک تعاریف مختلفی ارائه نموده اند. در فرهنگ حسابداری کهلر، هر شیوه ای را هموارسازی سود می نامند که به منظور حذف بی نظمی داده ها طراحی شده است، مانند: نوسان های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد(سلامی و رحیمیان،1390). رسوائیهای اخیرشرکت های انرون و ورلدکام و شرکت های دیگر این تصور عمومی را به وجود آورده است که مدیریت سود به صورت فرصت طلبانه توسط مدیران شرکت ها برای منافع شخصی آنها انجام می شود نه منافع سهامداران. این تصور عمومی منفی در مورد مدیریت سود را این واقعیت تقویت می کند که تدوین کنندگان قوانین و مقررات به تازگی قوانینی برای مبارزه با مدیریت سود تدوین کرده اند. به عنوان مثال قانون ساربینز آکسلی که اعضای هیات مدیره را ملزم به داشتن تخصص مالی می کند، نتیجه تلاش مستمر کنگره ایالات متحده برای کاهش مدیریت سود است. حتی نزد رهنمودهای جدیدی صادر نموده است که شرکتهای پذیرفته شده خود را به داشتن اعضای کمیته های حسابرسی با تخصص مالی ملزم می کند. بنابراین به نظر می رسد ماهیت فرصت طلبانه مدیریت سود موضوع آشکاری می باشد.2-2-1-5- انواع مدیریت سودمدیریت سود بد در مدیریت سود بد یا مدیریت سود نامناسب، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآرودها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات رئیسه شرکت ممکن است تاثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشا نشده و ذخایر مخفی شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه بیش از حد یا کمتر از حد توسط مدیران واحدهای اقتصادی از مصادیق مدیریت سود بد می باشد.مدیریت سود خوب دجورج (1999) از این نوع مدیریت سود به عنوان مدیریت سود عملیاتی تعبیر می نماید که در آن مدیریت، اقداماتی را جهت تلاش برای ایجاد و استقرار عملکرد مالی با ثبات با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه انجام می دهد. مدیریت سود خوب، فعالیت عاقلانه و مناسب است که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد و از فرآیند روزمره اداره شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمام تهدیدات وفرصتهای غیره منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر موارد به انجام می رساند.از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود فی النفسه بد نیست و در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمام صاحبان سود در بازار سرمایه می باشد(نوروش، سپاسی و نیک بخت،1384)2-2-1-6- انگیزه های مدیریت سود تحقیقات گذشته، سه انگیزه اصلی برای مدیریت خود شامل انگیزه بازار سهام، انگیزه قراردادی و انگیزه قانونی شناسایی کرده اند.براساس تحقیق استولوی و برتون (2004) مدیران سودها را برای حداقل ساختن هزینه سرمایه، هزینه- های سیاسی یا افزایش پاداش دستکاری می کنند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود فصل دوم پایان نامه ارشد سود و مدیریت سود