عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی-sidaa

عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

دانلود عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی با کیفیت عالی , عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی قابل ویرایش , عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

عنوان تحقیق:  بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی-sidaa

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 59
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه …………………………….

فصل اول- تعاریف و كلیات……………..

فصل دوم-تاریخچه…………………….

فصل سوم- تلقیح مصنوعی……………….

فصل چهارم- مادر جانشین………………

نتیجه گیری كلی……………………..

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه……………………………..

فصل اول- تعاریف و كلیات……………..

تعریف مسأله و موضوع تحقیق……………

سئوالات اصلی تحقیق…………………..

فرضیه های تحقیق…………………….

اهداف تحقیق………………………..

اهمیت تحقیق………………………..

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب……..

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی………..

فصل سوم- تلقیح مصنوعی……………….

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر….

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر………………………

بند اول- آثار مالی………………….

الف) توارث…………………………

ب) نفقه……………………………

ج) سایر آثارمالی……………………

بند دوم- آثار غیر مالی………………

الف)حرمت نكاح………………………

ب) حضانت…………………………..

ج) تربیت…………………………..

د) ولایت……………………………

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه..

گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ….

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات……..

3- مقتضای قاعده احتیاط………………

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)………………………..

1-قائلین به عدم ثبوت نسب…………….

2- قائلین به ثبوت نسب……………….

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)……..

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)………….

ج) رابطه طفل با صاحب آب……………..

فصل چهارم- مادر جانشین………………

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین………..

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین….

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان……

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین…

گفتار اول- لقاح داخل رحمی……………

بند اول- حالت جانشینی در بارداری……..

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی..

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ………….

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه………………………….

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین…….

مبحث چهارم- مادر كیست؟………………

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری……

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

مبحث پنجم- آثار نسب…………………

گفتار اول-حرمت نكاح…………………

گفتار دوم-حضانت…………………….

گفتار سوم- ولایت قهری………………..

گفتار چهارم- الزام به انفاق………….

بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم….

بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای

گفتار پنجم- توارث…………………..

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك….

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك……

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای

نتیجه گیری كلی……………………..

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، تركیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمك/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می كند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمك / جنین: كه مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمك/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا كه طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه كس یا كسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول

1- تعاریف و كلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل كردن منی مرد به وسیله آلات پزشكی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن كردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای باروركردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد كردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]

نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف كرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر كه به سبب تولد یكی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دكتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف كرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه كرده است: « نسب امری است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزدیكی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر كه یكی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممكن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممكن است حاصل از نزدیكی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشكلات خانواده هایی شود كه به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امكان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد كه در این جریان ممكن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمك زن بیگانه استفاده شود ویا تخمك و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم تركیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود كه بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

3- سئوالات اصلی تحقیق:

1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشكلی دارد یا خیر؟

2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه كسی می رسد و از چه كسی ارث می برد؟

4- فرضیه های تحقیق:

1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحكمی خواهد شد.

5- اهداف تحقیق:

1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

2- بررسی موانع و مشكلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشی از آن

5- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

6- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینكه این مسائل در جامعه ظهور می كند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممكن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تكالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش كتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبكه های اطلاعاتی كامپیوتری.

فصل دوم

تاریخچه تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی به شكل علمی تقریباً موضوعی جدید است كه توانستد مشكلات خانواده هایی را برطرف كند. تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تكثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یك دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد. در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید. در اواخر قرن نوزدهم یكی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت كه بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت.

با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود. تكنیك های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به كار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت. یك پزشك انگلیسی در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است كه گزارش مزبور مضبوط است.[3] یكی از پزشكان فرانسوی در سال 1868 میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است كه در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته است.[4]

در ایلات متحده امریكا دكتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال 1866 میلادی در بیمارستان زنان نیویورك سیتی به مرحله اجرا در آورد.

ازسال 1914 به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی كاملاً توجه علماء و پزشكان را به خود جلب كرد. در سال 1914 میلادی یكی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دكتر جامسیون شنیده بود كه در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق نظر پزشك انگلیسی را به خود جلب كرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت كه زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند كه زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد.[5] این پزشك با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت كه زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته كرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید كه علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میكروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میكروبها مقاومت می كرد و الا از پا در می آمد و می مرد.

دكتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت كرد و به خاطر او چنین رسید كه به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی هزاران زن را كه آرزوی مادر شدن داشتند بارور كند و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید. كم كم تلقیح مصنوعی در انگلستان رواج پیدا كرد و البته اعتراضاتی را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذكور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردند.

در ایتالیا و در شهر واتیكان پاپ رهبر كاتولیك های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم كرد. ولی بعضی از كشورهای اروپائی و امریكائی تلقیح مصنوعی را مباح دانسته اند.[6]

در حقوق اسلام بحث تلقیح مصنوعی سابقه ندارد ولی مصادیقی وجود دارد كه با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد. از جمله احادیثی كه در این زمینه وجود داردمربوط به مساحقه [7]است كه به طور خلاصه مفاد حدیث چنین است كه ابا جعفر و ابا عبدلله علیهما السلام می گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی (ع) حضورداشت كه عده ای وارد شدند و می خواستند مسئاله را از حضرت علی (ع) سئوال كنند. بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گردید و آن مسئاله چنین بود كه مردی با زن خود جماع كرده است و زن در همان حالت با دختر با كره ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است. تكلیف چیست؟

حضرت امام حسن(ع) فرمودند كه مهر دختر باكره را از زن باید گرفت و به دختر داد زیرا طفل حاصل از این مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بكارت وی سپس زن را چون محصنه بوده است باید رجم كرد و پس از آنكه طفل متولد گردید باید این طفل به صاحب نطفه تحویل شود و دختر مزبور را باید تازیانه زد.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی , سایت عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی , عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی pdf , عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل