دسته‌بندی نشده · ژانویه 8, 2022 0

دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی -ppt

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی

دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی -ppt

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی
فرمت:PDF
تعداد صفحات:499
با کیفیت بالا
بهترین منبع این درس و کامل ترین کتاب محشای قانون مجازات اسلامی برای ازمون های ارشد و دکترا ….صرفا جهت معرفی

قسمتی از کتاب:

– جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
– متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.
– هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هریك از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم
در آن دستگیر شود به عمل خواهدآمد.
ماده ۳۲ – در مواردی که جنحه یا جنایتی داخل یك هواپیما که برفراز ایران پرواز می کند یا داخل یك
هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تازمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار
میسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و
مدارك جرم راجمع آوری نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاپ مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند ،
مسافرین و اعضای هیات رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید.
در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابمین دادگستری محسوب می
شود وکلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است
عهده دارمی باشد .
از قانون الحاق د ل ایران به كنوانسیون توكیو راجع به جرایم برخی اعمرال ارتكرابی دیگررد ر
: هواپیما مصوب ۹۳۱۱
ماده ۳ ۱ دولت ثبت کننده هواپیما، برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می باشد .
۲ هریك از دول متعاهد، اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت کننده در
موردرسیدگی به جرایم ارتکابی درهواپیمایی که نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.
۳ این کنوانسیون به هیچ یك از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال میگردد خللی وارد
نمیکند .
ماده ۶ دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد نمی تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود
در موردجرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
الف- جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب- جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دایمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج- جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.
د جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد .
ه- اعمال صلاحیت، برای رعایت تعهدات ناشی از یك موافقتنامه چندجانبه بین المللی برای آن دولت ضروری
باشد.
.۱ این ماده مبیّن اصل صلاحیت سرزمینی میباشد. به این معنی که قواایین زاایوی د
قلمرو داخلی یک سرزمین اعم از قلمور وواایید د یوایی و زمینوی حاکمیوت داشو ه و
ورشخص اعم از ایرایی یا اتباع خا زی د داخل این قلمرو مرتکب زرمی شادد طبو
قاایین زاایی ایران محاکمه خااود شد. بنابراین آیچه د این اصل اومیت دا دد عنصور

است. » سرزمین «      
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودکتاب محشای قانون مجازات اسلامی , دانلود فایل کتاب محشای قانون مجازات اسلامی , دانلود رایگان کتاب محشای قانون مجازات اسلامی  ,  کتاب محشای قانون مجازات اسلامی, سایت دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی , بهترین کیفیت کتاب محشای قانون مجازات اسلامی , فایل ترو تمیز و قابل ارائه کتاب محشای قانون مجازات اسلامی , کتاب محشای قانون مجازات اسلامی قابل ادیت , کتاب محشای قانون مجازات اسلامی قابل ویرایش , منبع کتاب محشای قانون مجازات اسلامی , منابع کتاب محشای قانون مجازات اسلامی , دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی

آپلود عکس

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی