دسته‌بندی نشده · نوامبر 12, 2021 0

دانلود پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن -⭐️⭐️⭐️

پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن

پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن

دانلود پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن -⭐️⭐️⭐️

توضیحات:
پژوهش با موضوع نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
سرمایه گذاران به بازارهایی روي میآورند که از نقدشوندگی بیشتري برخوردار است و این مقوله از عوامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب میشود. نقدشوندگی به معناي توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است. از ویژگیهاي بازارهاي با نقدشوندگی بالا، اندك بودن فاصله بین قیمتهاي پیشنهادي خرید و فروش است که به تبع آن معاملات به روش مقرون به صرفهاي اجرا میشوند. نقدشوندگی در بازارهاي دست دوم، هزینه سرمایه گذاران را از طریق کاهش دامنه نوسان و هزینه هاي معاملاتی کاهش میدهد و امکان دسترسی به سرمایهگذاران مختلف با استراتژيهاي معاملاتی متنوع را فراهم میآورد.
نقدشوندگی در بازارهاي مالی از عوامل متعددي تاثیر میپذیرد. سازمان بینالمللی کمیسیونهاي اوراق بهادار پژوهشی در مورد عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهاي نوظهور در 21 کشور انجام داده است که نتایج آن در دسامبر 2007 منتشر شد. (سازمان بین المللی کمیسیونهاي اوراق بهادار، 1387، 1 ) .
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سودمندی نقد شوندگی ، ریسک عدم نقد شوندگی و سیاستهای تقسیم سود پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار
تعریف و اندازه گیري نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار براي جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهاي نقد (داراي نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ي بین قیمتهاي پیشنهادي خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه اي اجرا میشوند.
نقدشوندگی در بازارهاي ثانویه در موفقیت عرضه هاي عمومی نقش تعیین کننده اي دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ي سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ي نوسان و هزینه هاي معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهاي سرمایه نقد براي تخصیص کاراي سرمایه ضروري است. این امر هزینه ي سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژيهاي معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.
به طور کلی میتوان گفت که نقدشوندگی به عمق، عرض (گستره)، انعطاف پذیري و همچنین سرعت معاملات در بازار بستگی دارد:
عمق بازار: تاثیر معاملات با حجم زیاد بر قیمت؛
عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودي یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر این معیار به میزان استحکام بازار بستگی دارد و بنابراین نشانگر هزینه تغییر موقعیت در بازار است. شاخص متداول اندازه گیري عرض بازار، فاصلهي بین قیمتهاي پیشنهادي خرید و فروش است. به عبارت دیگر در یک بازار نقد، به منظور جلوگیري از تغییرات شدید قیمت، باید فاصله مزبور به اندازه کافی کم باشد.

فهرست مطالب:
1-2 مقدمه
2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار
1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهاي نوظهور
2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی
1-2-2-2 تمرکز مالکیت
2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد
3-2-2-2 واسطه هاي خارجی
4-2-2-2 دسترسی به بازار
5-2-2-2 معامله ي اینترنتی
6-2-2-2 آزادسازي حساب سرمایه
7-2-2-2 هزینه هاي معامله
8-2-2-2 زیرساختهاي معاملاتی
9-2-2-2 محصولات
10-2-2-2 پذیرش متقابل
11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء
12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهاي بازنشستگی و توسعه طرحهاي سرمایه گذاري جمعی
13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها
14-2-2-2 راهبري شرکتی
15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها
16-2-2-2 کیفیت شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
17-2-2-2 موارد دیگر
3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن
1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام
2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
3-3-2 هزینه های اجرای سفارش:
4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی:
5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست :
6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود
5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها
9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
4-2 پیشینه تحقیق
1-4-2 خارجی
2-4-2 داخلی

منابع دارد

دانلود <br></div><div style=دانلود فایل

” -⭐️⭐️⭐️' />

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودپژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , دانلود فایل پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , دانلود رایگان پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن  ,  پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن, سایت دانلود پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , بهترین کیفیت پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , فایل ترو تمیز و قابل ارائه پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن قابل ادیت , پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن قابل ویرایش , منبع پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , منابع پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن , دانلود پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن

آپلود عکس