دسته‌بندی نشده · ژانویه 8, 2022 0

دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی -ppt

خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی

خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی

دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی -ppt

دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی

فصل اول:

مفاهیم حرکت، بازی، تربیت‌بدنی و ورزش

تعاریف تربیت بدنی و ورزش در تمدن های اولیه

نظرات سقراط درباره تربیت بدنی

نظرات افلاطون درباره تربیت بدنی

تعاریف تربیت بدنی و ورزش در قرون وسطی

تعاریف تربیت بدنی و ورزش بعد از نوزایش غرب

دیدگاه فلاسفه حسی و تجربی اروپا در قرن هفدهم درباره تربیت بدنی (مانند اگوست کنت، جان لاک و…)

دیدگاه عقلیون درباره تربیت بدنی (دکارت)

دیدگاه مادیون درباره تربیت بدنی

تعریف تربیت بدنی و ورزش در مکتب وحی

ظهورحرکت و جنبش در طول حیات آدمی:

۱. حرکات بازتابی

۲. حرکات بنیادی

۳. توانایی های ادراکی حرکتی

۴. توانایی های جسمانی

۵. حرکات مهارتی

ورزش

تعریف ورزش از نظرکواکلی

انواع ورزش

بازی

فصل دوم:

تربیت بدنی و رابطه آن با علوم

طبقه بندی علوم

طبقه بندی علوم از نظرارسطو

طبقه بندی علوم از نظر ابوعلی سینا

طبقه بندی علوم از نظرآمیر

جایگاه ترِبیت بدنی و ورزش در علوم

علل قرارگرفتن تربیت بدنی و ورزش در علوم انسانی

تربیت بدنی چیست

رشته تربیت بدنی و ورزش

حوزه های وابسته تربیت بدنی

فصل سوم:

شناخت اصول و مبانی تربیت بدنی

منابع اصول تربیت بدنی

اصول چیست

نحوه عملکرد اصول

تغییرپذیری اصول

تعریف اصول تربیت بدنی

فصل چهارم:

شناخت انسان و مکاتب تعلیم و تربیت

ضرورت شناخت انسان

تعریف لغوی انسان

تعریف اصطلاحی انسان

رابطه متقابل روح و بدن

چگونگی و ویژگی های انسان:

الف) علم یا آگاهی انسان

ب) میل یا گرایش

ج) اختیار یا آزادی

د) قدرت یا توانایی

ه) تحول پذیری شخصیت

انسان از دیدگاه مکاتب غربی

ایده آلیسم

مبانی تربیتی ایده آلیسم

تربیت بدنی از دیدگاه ایده آلیسم

نقد و ارزیابی ایده آلیسم

رئالیسم

جهان و هستی از دیدگاه رئالیسم

ماهیت دانش و معرفت از دیدگاه رئالیسم

ملاک ارزش ها از دیدگاه رئالیسم

مبانی تربیتی رئالیسم

نقش مدرسه

برنامه درسی

تربیت بدنی از دیدگاه فلسفه رئالیسم

نقد و ارزیابی رئالیسم

پراگماتیسم

مبانی فلسفی پراگماتیسم

جهان و هستی از دیدگاه پراگماتیسم

ماهیت معرفت از دیدگاه پراگماتیسم

ملاک ارزشها از دیدگاه پراگماتیسم

مبانی تربیتی پراگماتیسم

تعریف تربیت

هدف تعلیم و تربیت

تربیت بدنی و پراگماتیسم

ارزیابی و نقد پراگماتیسم

رئالیسم اسلامی

جهان و هستی از دیدگاه رئالیسم اسلامی

ماهیت معرفت از دیدگاه رئالیسم اسلامی

ملاک ارزش ها از دیدگاه رئالیسم اسلامی

مبانی تربیت رئالیسم اسلامی

تربیت بدنی و رئالیسم اسلامی

فصل پنجم:

اهداف تربیت بدنی و ورزش

منظور از اهداف چیست؟

آرمان چیست

هدف زندگی چیست؟

ضرورت وجود اهداف در تربیت بدنی و ورزش

اهداف تعلیم و تربیت:

۱-تکامل جسمانی

۲-تکامل روانی حرکتی

۳-تکامل شناختی

۴-تکامل عاطفی

۵-تکامل اخلاقی

اهداف توسعه جسمانی

هدف تکامل حرکتی

هدف تکامل شناختی

هدف تکامل عاطفی

هدف تکامل اخلاقی

فصل ششم:

تربیت بدنی و تاریخ

تاریخ

تعریف استاد مطهری از تاریخ،

از تاریخ چه درس هایی می توان آموخت؟

دیدگاه های مختلف در فلسفه نظری تاریخ

دیدگاه هگل در باره پرسشهای بنیادی فلسفه نطری تاریخ

دیدگاه مارکس در باره پرسشهای بنیادی فلسفه نطری تاریخ

دیدگاه اسلام در باره پرسشهای بنیادی فلسفه نطری تاریخ

تربیت بدنی و ورزش در جوامع مدنی قدیم

تربیت بدنی و ورزش در یونان باستان

تربیت بدنی و ورزش در روم

تربیت بدنی و ورزش در مصر باستان

تربیت بدنی و ورزش در چین باستان

تربیت بدنی و ورزش در ایران باستان

تربیت بدنی و ورزش در قرون وسطی

تربیت بدنی و ورزش در دوره فئودالیسم

تربیت بدنی و ورزش در دوره نوزایش غرب (رنسانس)

تربیت بدنی و ورزش بعد از نوزایش (در کشورهای غربی)

تربیت بدنی و ورزش در ایران پس از اسلام

تربیت بدنی و ورزش در عهد تیموریان

تربیت بدنی در عهد صفویه

تربیت بدنی و ورزش در زمان قاجاریه

تربیت بدنی و ورزش در دوره پهلوی

مشخصات ورزش و تربیت بدنی در دوره پهلوی

مختصری بر تربیت بدنی در عصر جمهوری اسلامی

فصل هفتم:

نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت

مفهوم تعلیم و تربیت

قلمروهای تعلیم و تربیت

تربیت بدنی و ارتباط آن با تعلیم و تربیت

حوزه شناختی

قلمرو احساسی (عاطفی)

حوزه روانی-حرکتی

فصل هشتم:

نقش تربیت بدنی در مسائل زیستی روانی اجتماعی

فواید زیست شناختی فعالیت های جسمانی

اثر ساختاری فعالیت های بدنی

اثرکارکردی فعالیت های بدنی

اثر بهداشتی فعالیت های بدنی

اثر درمانی فعالیت های بدنی

فواید روان شناختی فعالیت های جسمانی

فواید روان شناختی فعالیت های جسمانی

فواید اجتماعی فعالیتهای جسمانی

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودخلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , دانلود فایل خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , دانلود رایگان خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی  ,  خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی, سایت دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , بهترین کیفیت خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , فایل ترو تمیز و قابل ارائه خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی قابل ادیت , خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی قابل ویرایش , منبع خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , منابع خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی , دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی

آپلود عکس

خلاصه کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی حسن خلجی