دسته‌بندی نشده · نوامبر 12, 2021 0

دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت -⭐️⭐️⭐️

تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت

تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت

دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت -⭐️⭐️⭐️

توضیحات:
تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت، در قالب word و در 36 صفحه قابل ویرایش.
بخشی از متن فایل:
اگر رفتار هوشمندانه به عنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند، باید راهبردهای آموزشی که بطور هدفمند سوگیری شده و تواناییهای فراشناخت و تفکّر خلاّق، و ساخت و تولید ابزاری جدید که بر گرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گسترش میدهد، در روشهای تدریس آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.
جالب توجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا وقتی راهبردهای حل مسأله به دانش آموزان تکلیف میشود به جای اینکه به وسیلهی خود آنها ایجاد شود ممکن است عملکرد آن چندان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی فرا شناخت تدریس میشود فشار اضافی به دانش آموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود.
از راههای مختلفی می توان توانایی فرا شناخت و خلاّقیت دانش آموزان را افزایش داد. از جمله این روشها طرح سؤال و الگو دادن به دانش آموزان می باشد (درویزه1377) در این رابطه پالینسکار و براون آموزش دوجانبه را مطرح کردند.
علاوهبراین، بزرگسالان هدفها و منظورشان را به وسیلهی هماهنگی ماهرانهی راهبردهای متنوع پیشرفت میدهند که شامل تولید کردن، سازماندهی، ارزیابی و تدوین گفتههای خود، می-باشد. بر عکس، دانشآموزانی
که در فرآیند حل مسئله مشکل دارند روشهای متفاوت و ناآگاهانهای را برای ترکیب کردن به کار میبرند که نقش برنامهریزی را به حداقل میرساند و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل میکنند (مکاچن 1981،به نقل از دلاپازو گرام،1977).
تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی:
فلاول بیان میکند که فراشناخت، دانش فرد دربارهی فرایندهای شناختی خود است، و در بر گیرندهی به عمل در آوردن، سامانیدن و هماهنگ کردن مجموعهی این جریانهاست. فراشناخت انواع آگاهی درباره شناختها یا فرایندهای اجرایی تصمیمگیری است که موجود انسانی باید هم فرایندهای شناختی را انجام دهد و هم پیشرفت آن را بررسی کند. (بران و همکارانش، 1980).
تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی:
در این تحقیق راهبردهای فراشناختی شامل آموزش فنون خود نظم-دهی TREE سکستون و همکاران(1988) میباشد و شامل 5 فرایند برنامهریزی، سازماندهی، نوشتن، ویرایش و اصلاح بوده که از طریق تولید و فعال کردن زمینه دانش، دانشآموزان از طریق یادداشت جملات، ذکر دلایل فرضیه، بیان درستی فرضیه و تدوین متنی برای پایان نتیجهگیری از فرضیه در طی 10 جلسه می باشد.
تعریف فراشناخت
فراشناخت ابتدا توسط فلاول مطرح شد تنها به تبیین و توجیه دانش فرد در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی و نظارت بر این فرآیندها بپردازد. فراشناخت به آگاهی انسان از نظام شناختی خود و کنترل و نظارت به آن گفته میشود. به سخن دیگر فراشناخت، دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خودش یا دانستن در بارهی دانستن است. دانش فراشناختی یاری میکند تا هنگام یادگیری و دانستن امور، شخص پیشرفت خود را در نظر بگیرد همچنین این دانش کمک می کند تا نتایج تلاشها ارزیابی شود و میزان تسلط بر مطالبی که خوانده شده، سنجیده شود. (سیف، 1392).
تعاریف مختلفی از فراشناخت ارائه شدهاست که به درک بهتر آن کمک میکند از جمله : دانش فرد در بارهی فرآیندهای شناختی خود و فرآیند سازماندهی و هماهنگ کردن مجموعهای از جریانها (فلاول، 1988) تفکر در بارهی تفکر (براون 1984) شناخت (براون و دولاچ ، 1987)، آگاهی فرد از فرایندهها و راهبردها شناختیاش (فلاول، 1988)، و هر گونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد با توجه به تعاریفی که ارائه شد میتوان گفت «فراشناخت، مجموعه دانش و فرآیندهایی است که کنشهای شناختی فرد را نظارت هدایت و کنترل میکنند و در واقع به مدیریت فعالیتهای شناختی میپردازند (به نقل از کارشکی، 1379).
2-1-1 راهبردهای فراشناختی
راهبردهای فراشناختی، مهارتهای اجرایی هستند که موفقیت فعالیت یادگیری را ارزیابی میکنند (اوملی و کهات ، 1990به نقل ازعاطی نژاد،1391)
راهبردهای فراشناختی اساسی، شامل ربط دادن اطلاعات جدید به اطلاعات قبلی انتخاب راهبردهای تفکر، برنامهریزی، نظارت، و ارزیابی فرآیندهای تفکر میشود (دیرکس ، 1985).

فهرست مطالب:
مقدمه
تعاریف نظری و عملیاتی
تعریف فراشناخت
راهبردهای فراشناختی
خودآموزی
خود­بازبینی
خود نظم دهی
تدریس دو جانبه
بازآموزی اسنادی
راهبردهای براون در باره­ی کمک به فراشناخت دانش­آموزان
راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانش­آموزان
ویژگی راهبردهای فراشناختی
ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی
پیشینه تحقیق
منابع

دانلود <br></div><div style=دانلود فایل

” -⭐️⭐️⭐️' />

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودتحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , دانلود فایل تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , دانلود رایگان تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت  ,  تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت, سایت دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , بهترین کیفیت تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , فایل ترو تمیز و قابل ارائه تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت قابل ادیت , تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت قابل ویرایش , منبع تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , منابع تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت , دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود تحقیق تعاریف و مفاهیم فراشناخت

آپلود عکس