دسته‌بندی نشده · نوامبر 9, 2021 0

دانلود بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی

بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی

بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی(بررسی موردی شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی

بررسی چگونگی ارتباط سه متغیر سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی(بررسی موردی شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 0/148 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری با عنوانبررسی چگونگی ارتباط سه متغیر

سود تعهدی و سرمایه در گردش و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به عنوان نمایندگان جریانات نقدی و تعهدی

 (بررسی موردی شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

 
 
مقدمه
حسابداری رامی توان فرآیند شناسایی،اندازه گیری ،طبقه بندی وگزارش اطلاعات  مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه واتخاذ تصمیمات منطقی استفاده کنندگان صورت های مالی تعریف کرد . بنابراین حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی،اندازه گیری، طبقه بندی رویداد های مالی موثر بر سازمانها و واحد های اقتصادی وگزارش اثرات این گونه رویدادها بر تصمیم گیرندگان طرح ریزی شده است.
 
از آنجا که محیط فعالیت واحد تجاری متغیر است وتغییر در ساختار سیاسی واجتماعی واقتصادی باعث تغییر در نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می شود ،حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تامین نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.به بیان دیگر نیاز های اطلاعاتی جدیدی که در اثر تغییر در محیط  حسابداری استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید،
 
تغییر در بنیان های حسابداری یا تدوین اصول استاندارد های گزارشگری با کیفیتی بهتر وهمچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می سازد.عملکرد و رویه های حسابداری طی سال های زیادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته و موجب کامل تر شدن حسابداری از ثبت نسبتا ساده از دوران اولیه اش تا سیستم های پیچیده ی کامپیوتری در زمان حال شده است، اما در جریان این تغییر تحولات هدف نهایی حسابداری که همان تا مین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری است بدون تغییر مانده است، به بیان دیگر مفاهیم ،اصول ، قواعد و رویه های حاکم برعملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری درطول زمان است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

حسابداری

سود تعهدی

سرمایه در گردش

بورس اوراق بهادار

اطلاعات  مالی

سیمان در بورس اوراق بهادار

 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه 1
تعریف موضوع 3
دلایل اهمیت موضوع 5
هدف تحقیق 6
پیشینه تحقیق 7
فرضیات تحقیق 8
قلمرو تحقیق 8
جامعه آماری 9
روش تحقیق 9
محدودیت تحقیق 10
واژگان کلیدی 10
 
فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق
مقدمه 11
اهداف حسابداری گزارشگری مالی 13
ترازنامه 15
سرمایه در گردش 16
صورت سود و زیان 18
صورت تغییرات در وضعیت مالی 20
هدف صورت تغییرات در وضعیت مالی 22
صورت جریانات نقدی 24
دلایل جایگزین کردن صورت جریانات نقدی به جای صورت تغییرات در وضعیت مالی 27
انتقاداتی به صورت جریان های نقدی 33
پیشینه تحقیق 34
 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 42
تعریف جامعه و نمونه آماری 42
مراحل تحقیق 43
فرضیات تحقیق 44
متغیرهای مورد مطالعه 45
روشها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها 46
روش‌های آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آماری 46
خلاصه فصل 48
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق
مقدمه 49
پردازش مدل‌ها 50
خلاسه فصل 62
 
فصل پنجم: نتایج تحقیق
مقدمه 63
ارتباط بین سود و سرمایه در گردش 63
ارتباط بین سود و جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 64
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 65
منابع تحقیق 65
پرسشنامه 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

همکاری در فروش فایل   فروشگاه فایل  کسب درآمد دانشجویی از فروش فایل