کامپیوتر و IT · دسامبر 1, 2023 0

ترجمه مقاله : ارزیابی کاربرد پذیری تکنولوژی های وب معنایی

ترجمه مقاله : ارزیابی کاربرد پذیری تکنولوژی های وب معنایی

ترجمه مقاله انگلیسی: ارزیابی کاربرد پذیری تکنولوژی های وب معنایی
عنوان مقاله انگلیسی : Applicability assessment of Semantic Web technologies

ترجمه مقاله : ارزیابی کاربرد پذیری تکنولوژی های وب معنایی

ترجمه مقاله انگلیسی: ارزیابی کاربرد پذیری تکنولوژی های وب معناییعنوان مقاله انگلیسی : Applicability assessment of Semantic Web technologies

مشخصات فایل

تعداد صفحات 15
حجم 763/681 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

عنوان مقاله انگلیسی : Applicability assessment of Semantic Web technologies

سال چاپ : 2011

تعداد صفحه : 11 صفحه

عنوان فارسی : ارزیابی کاربردپذیری تکنولوژی های وب معنایی

در صورت هر گونه مشکل در صورت هر گونه مشکل با شماره زیر تماس بگیرید :

09981639982 – خانم مسعودی

چکیده :

The Semantic Web is one of the fastest developing fields within the Information and Communication Technology sector and; as such; under constant examination by scientists and IT professionals. This article aims to provide a better understanding of the applicability of Semantic Web tools and technologies in practice. This aim will be achieved by surveying the recommended and emerging W3C standards; presenting an overview of the state-ofthe- art in the Semantic Web research in the European Union; analysing the W3C collection of Case studies and Use Cases; and discussing the extent of adoption of Semantic Web technologies. The overall technology maturity level assessment has shown that Semantic Web technologies are finding their ways into real-world applications; and that; rather than being merely a fashionable research issue; the Semantic Web; slowly but surely; becomes our reality.

عنوان فارسی : ارزیابی کاربردپذیری تکنولوژی های وب معنایی

چکیده :

وب معنایی یکی از زمینه های به سرعت در حال رشد در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مورد بررسی از سوی دانشمندان و شاغلان IT است. این مقاله درک بهتری از کاربردپذیری تکنولوژی ها و ابزار وب معنایی در عمل به دست می دهد. این هدف با بررسی استانداردهای W3C برآمده و توصیه شده، ارائه مروری بر آخرین وضعیت در جستجوی وب معنایی در اتحادیه اروپا، تحلیل مجموعه مطالعات موردی W3C و موارد استفاده و نیز بررسی حد تطبیق فناوری های وب معنایی انجام خواهد شد. ارزیابی کلی سطح رشد فناوری نشان داده است که فناوری های وب معنایی راهشان را به سمت کاربردهای جهان واقعی می یابند و به جای صرفا یک مسئله مدروز بودن، وب معنایی (گرچه به کندی ولی با اطمینان) به تحقق می پیوندد.

تعداد صفحه : 15 صفحه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود