دانلود صنایع · دسامبر 29, 2021 0

تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی

تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی

بهترین تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , با کیفیت تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , دانلود رایگان تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی

تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی

تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی کامپیوتری، در قالب فایل pdf و در حجم 150 صفحه.


چکیده:

اغلب
یک رویکرد « جعبه سیاه » در تدریس و یادگیري  نرم افزار شبیه سازي گسسته پیشامد رخ می دهد. ویژگیهاي
خارجی (بیرونی) نرم افزار مورد مطالعه قرار می گیرند، اما اصولی که نرم افزار بر پایه
ي آنها است نادیده گرفته می شود یا به صورت بسیار مختصر بررسی می گردد.

این تحقیق براي
متخصصان و استفاده کنندگان از شبیه سازي یک زمینه ي علمی در خصوص چگونگی عملکرد
نرم افزارهاي شبیه سازي گسسته پیشامد فراهم می آورد. موضوعات مورد بحث، شامل
سیستمهاي گسسته پیشامد، نهادها، منابع، عناصر و عملیات کنترلی، اجراي شبیه سازي،
حالت هاي نهاد، لیست هاي نهاد، و مدیریت لیست نهاد
می باشند.

هدف این تحقیق تشریح
زیربناي منطقی شبیه سازي گسسته پیشامد و ارائه ياین مطالب با ادبیات پیاده سازيهاي
مختلف نرم افزار شبیه سازي گسسته پیشامد است.


فهرست
مطالب:

چکیده

فصل
1: مقدمه و کلیات        

1-1 اهمیت موضوع    

2-1 مقدمه              

3-1 ساختار تحقیق

فصل
2: نرم‏ افزارهای کامپیوتری و مباحث مرتبط
 

1-2 مقدمه 

2-2 انواع نرم ‏افزار      

1-2-2 نرم‏ افزار
سیستم           

2-2-2 نرم‏ افزار
برنامه‏ نویسی           

3-2-2 نرم‏ افزار
کاربردی         

3-2 مباحث نرم ‏افزاری          

1-3-2 معماری    

2-3-2 مستندسازی    

3-3-2 کتابخانه   

4-3-2 استاندارد        

5-3-2 اجرا        

6-3-2 کیفیت و قابلیت
اطمینان          

7-3-2 مجوز       

8-3-2 حق امتیاز        

4-2 جمع ‏بندی فصل  

فصل
3: مهندسی، معماری و انواع ساختارهای نرم ‏افزار             

1-3 مهندسی نرم‏ افزار:
مرور کلی     

1-1-3 چرخه‏ی عمر
نرم ‏افزار  

2-1-3 ارتباط مهندسی
نرم ‏افزار با علم مدیریت و مهندسی سیستم‏ها  
      

2-3 معماری نرم ‏افزار     

1-2-3 معنای لغوی
معماری

2-2-3 تاریخچه    

3-2-3 معماری نرم‏
افزار         

3-3 ساختار نرم‏افزار       

1-3-3 معنای لغوی
ساختار

2-3-3 ساختارهای نرم‏افزار       

فصل
4: نحوه عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی   

1-4 مقدمه                 

2-4 نرم‏ افزارهای
شبیه‏ سازی            

3-4 اهمیت درک نحوه‏ی
عملکرد نرم‏افزارهای شبیه‏سازی         

1-3-4 جزئيات بيشتري
در مورد بخش‌هاي اجرايي شبيه‌سازي    

2-3-4 منطق كاربرد    

4-4 اصول كلي نرم‏افزار
شبیه ‏سازی گسسته ‏پیشامد   

1-4-4 سيستم‌هاي مدل‏سازي
تعاملي بصري و وابستگان آن            

2-4-4
سيستم‌هاي لايه‌اي و الگوهاي كاربردي          

فصل
5: درون نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی کامپیوتری  
      

1-5 مقدمه                 

2-5 شبیه ‏سازی گسسته
‏پیشامد              

1-2-5 دیدگاه جهانی
جریان-تبادل          

2-2-5 طبیعت شبیه
‏سازی گسسته ‏پیشامد            

3-2-5 زبان‏های شبیه‏
سازی گسسته‏ پیشامد   

4-2-5 نهادها، منابع،
عنصرهای کنترلی و عملیات       

3-5 بررسی اجرای مدل                     

1-3-5 آزمایش ‏ها،
تکرارها و اجراها     

2-3-5 درون یک اجرا      

4-5 حالت‏های نهاد        

1-4-5 حالت فعال          

2-4-5 حالت آماده         

3-4-5 حالت ‏تأخیر-زمانی        

4-4-5 حالت ‏تأخیر-شرطی         

5-4-5 حالت غیر فعال     

5-5 ساختارهای مدیریت
نهاد            

1-5-5 نهاد فعال        

2-5-5 لیست پیشامدهای
جاری        

3-5-5 لیست پیشامدهای
آتی

4-5-5 لیست‏ های
‏تأخیر        

5-5-5 لیست‏ های مدیریت
شده-توسط کاربر      

6-5 جمع‏بندی فصل    

فصل
6: بررسی اصول کلی نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی در دو ابزار
AutoMod و SLX

1-6 مقدمه              

2-6 نرم ‏افزار AutoMod

1-2-6 لیست پیشامد
جاری    

2-2-6 لیست پیشامد
آتی         

3-2-6 لیست‏های ‏تأخیر   

4-2-6
لیست ‏تأخیر شرطی    

5-2-6 لیست‏ های سفارشی    

6-2-6 سایر لیست‏
ها    

3-6 نرم‏ افزار SLX 

1-3-6 زنجیره‏ ی پیشامدهای
جاری     

2-3-6 لیست پیشامدهای
آتی   

3-3-6 لیست‏ های
‏تأخیر           

4-3-6 مجموعه‏ ها
و انتظار مدیریت شده توسط کاربر     

فصل
7: جمع ‏بندی و خلاصه تحقیق  

منابع
و مآخذ     

دانلود <br></div><div style=دانلود فایل

” -⭐️⭐️⭐️' />

دانلود تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , سایت تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی ,دانلود رایگان تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , دانلود فایل تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , دانلود ارزان تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی ورد, تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی pdf,  فایل قابل ویرایش تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی , تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی قابل ویرایش , تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

 

کسب درآمد دانشجویی    همکاری در فروش محصولات دانلودی   دانلود پاورپوینت های دانشگاهی

خرید کاندوم خاردار