تحقیق درباره ی Access-sidaa

تحقیق درباره ی Access

دانلود تحقیق درباره ی Access با کیفیت عالی , تحقیق درباره ی Access قابل ویرایش , تحقیق درباره ی Access

تحقیق درباره ی Access

تحقیق درباره ی Access-sidaa

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

Access

فصل اول

مقدمه
تعریف كلی از اكسسAccess
تكنیك‌های كار در اكسس
Blank Database
طراحی جدولTable
قواعد نامگذاری فیلدها
Table Wizard

فصل دوم

آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی
Date/Time
Yes/No
انواع عملگرها
Edit روی محیط Design

فصل سوم

آشنایی با تنظیم خصوصیات محیط ورود دادهData sheet View
ادامه تنظیم خصوصیات محیط ورود داده
انواع فیلترها
طرز ایجاد Relationship

تعریف كلی از اكسسAccess

اكسس ابزاری برای تولید بانكهای اطلاعاتی رابطه ای است. بانكهای اطلاعاتی امكان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره ‌سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می‌كند.
اجزا بانك اطلاعاتی اكسس عبارتند از:
DataBase:
1. Table
2. Query
3. Form
4. Report
5. Macros
6. Modules
• ‏‏Table :(جدول ) هر جدول برای نگهداری داده‌های خام بانك اطلاعاتی است.داده‌ها را شما در جدول وارد می‌كنید.جداول سپس این داده‌ها را به شكل سطرها و ستونهایی سازماندهی میكند.
• Query :هر پرس و جو برای استخراج اطلاعات مورد نظر از یك بانك اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیردهر پرس و جو می‌تواند گروهی از ركوردها را كه شرایط خاص دارا هستند انتخاب كند.پرس و جوها را می‌توان بر اساس جداول یا پرس و جوهای دیگر اماده نمود. با استفاده از پزس‌وجوها می‌توان ركوردهای بانك اطلاعاتی را انتخاب كرد، تغییر داد و یا حذف نمود.
• Form :متداولترین روش استفاده از فرمها،برای ورود و نمایش داده‌ها است.
• Report :گزارش ها می‌توانند بر اساس جدول ،پرس‌وجوها باشند ،قابلیت گزارش چاپ داده‌ها می‌باشدگزارشها را می‌توان بر اساس چند جدول و پرس‌وجو تهیه نمود تا رابطه بین داده‌ها را نشان داد.
• Macro :ماكروها به خودكار كردن كارهای تكراری ،بدون نوشتن برنامه‌های پیچیده یا فراگیری یك زبان برنامه نویسی ، یاری می‌كند، در واقع ماكروها یكسری قابلیت‌هایی هستند كه امكان سریع سازی را فراهم می‌سازند.
• Modules : محیط بسیار قوی و با كیفیت برای برنامه‌نویسی محاسبات و عملیات پیچیده روی سیستم بانك اطلاعاتی.

تكنیك‌های كار در اكسس

الف ‌- تعریف دادهData :
هرگونه اطلاعات لازم و كاربردی درباره یك موجودیت را یك داده می‌گویند.
ب‌- تعریف Fild :
به هر ستون یك جدول كه در بر گیرنده كلیه اطلاعات مربوط به آن ستون می‌باشد و بخشی از یك موجودیت را تشگیل میدهد فیلد گفته می‌شود.
ت‌- تعریف Rcord :
به هر سطر یك جدول كه اطلاعات مربوط به یك موجودیت را نشان می‌دهد ، ركورد گویند.
ث‌- تعریف پایگاه داده‌ای ارتباطی:
پایگاه داده‌های ارتباطی، مجموعه‌ای از جدول‌های داده است كه یك فیلد مشترك در هر یك از جدولهای موجوددارد و از طریق آن می‌توان داده‌ها را بهم ربط داد.به این مدل از پایگاه داده‌ها ، پایگاه داده‌های ارتباطی RelationShip می‌گویند.

به دو صورت زیر می‌توان یك پایگاه داده رابطه‌ای ایجاد نمود:
Database :
1. Blank database
2. Database Wizard

Blank DataBase

در صورت انتخاب Blankكلیه اشیائ اكسس شاملTable ……… قابل طراحی توسط كاربر می‌باشد. برای ایجاد پایگاه داده ابتدا باید نام ومسیر Data Base را تعیین نمود.
گزینه‌های زیر در اجزا Table Query Form مشترك میباشد
1. Open(نمای ورود داده)
2. Design(نمای طراحی)
3. New(ایجاد شئ جدید)
Macros modules دارای گزینه‌های زیر می‌باشند:
1. Run(اجرا)
2. Design
3. New
Report شامل:
1. Preview(پیش نمایش)
2. Design

طراحی جدولTable

با انتخاب گزینه New گزینه‌های زیر قابل استفاده برای طرحی جدول می‌باشد.
Table
New:
1. DataSheet View
2. Design View
3. Table Wizard
4. Import Table
5. Link Table
DataSheet View :
داده‌ها را به شكل یك صفحه گسترده یا با فرمت جدولی نمایش می‌دهد.ستونها نماینگر فیلدهای موجود در جدول هستند. كه از Field 1 تا Field 10 در آن موجود می‌باشد
Open-DataSheet View :
در این نما می‌توان مراحل زیر را انجام داد:
1. وارد كردن داده
2. ویرایش داده‌ها
3. مشاهده داده‌ها
4. چاپ كردن داده‌ها
5. كنترل املای متن
6. تغییر ساختار جدول
7. مرتب كردن ركوردها
8. فیلتر یا صافی روی جدول
9. تغییر صفحه داده‌ها
Design View :
با استفاده از این نما می‌توانید ساختار جداول ، فیلدها و خصوصیات را تنظیم نمودو یا مشاهده نمود.
در این نمای طراحی با گزینه‌های زیر مواجه می‌شویم :
در قسمت اول پنجره طراحی داریم:
1. Field Name
2. Data Type
3. Description
Field Properties :
1. General
2. LookUp

قواعد نامگذاری فیلدها

1. نام فیلدها نباید از 64 كاراكتر بیشتر باشد
2. حتما باید اول نام فیلدها با حروف الفبا شروع شود ولی در ادامه نام می‌توان از ارقام نیز استفاده كرد.
3. در نام فیلد از علامتهایی همچون ] [ ? ! ) ( نباید استفاده كرد.
Data Type : اصل و اساس جدول را مشخص می‌كند و در واقع نوع داده و اطلاعاتی كه در فیلد ذخیره می‌شود را مشخص می‌كند.
نوع داده شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:
Text:نوع داده متنی شامل حرف و عدد كه از 1 تا 255 كاركتر را می‌پذیرد.
Memo : نوع داده متنی كه 65000 كاركتر حرفی را می‌پذیرد.
Number : نوع داده عددی است و برای نگهداری عملیات محاسباتی به كار می‌رود.
Date/Time : نوع داده تاریخ و زمان كه برای مشخص كردن تاریخ و زمان به كار می‌رود.
Currency : نوع داده كه برای مقادیر پولی به‌كار می‌رود.

AutoNumber : نوع داده كه به طور متوالی رقم می‌اندازد.
Yes/No : نوع داده به صورت گزینشی
Ole Object :كلیه برنامه‌های كاربردی كه ole را پشتیبانی می‌كند ، نگهداری می‌كند.
HyperLink :كلیه سندها و صفحات Web را نگهداری می‌كند.
LookUp Wizard : امكان انتخاب گزینه‌ها را به صورت انتخاب از لیست فراهم می‌كند.این گزینه روی دو نوع داده Text Number قابل اجرا است و به دو صورت می‌توان آن را ایجاد نمود :
1. از Table or Query
2. ایجاد مقادیر توسط كاربر
در هر دو مورد از طریق ویزارد با انتخاب گزینه‌های مورد نظر به آسانی Look Up ایجاد می‌گردد.
• Description :
ایجاد توضیحات در مورد فیلدها در صورت لزوم
• Field Properties :
متناسب با نوع داده خصوصیات را نشان می‌دهد و نشان می‌دهدچه خصوصیاتی را می‌توان وارد كرد

Table Wizard

امكان استفاده از جداول از پیش طراحی شده برای جدول مورد طراحی.
در قسمت Table wizard گزینه‌های زیر موجود است:
1. Sample Tabales :نمونه جدول توسط این گزینه انتخاب می‌شود.كه بر اساس دو مورد
A. Business
B. Personal
قابل انتخاب می‌باشد.
2. SampleFields :نمونه فیلد را تعیین می‌كند.
3. Fields In My Table : تعیین فیلد برای جدول مورد طراحی توسط دكمه‌های راهنما.
4. NEXT
5. در این مرحله انتخاب نام برای جدول و تعیین فیلد كلید اصلی ،در صورتی كه پیش فرض را بپذیرید خود برنامه كلید اصلی ایجاد می‌كند در غیر این صورت خود باید تعیین نمایید.
6. NEXT
7. در این مرحله می‌توان نحوه اجرا جدول را تعیین نمود:
أ‌. اجرا در نمای ورود داده Data Enter
ب‌. اجرا در نمای طراحی Modify
ت‌. اجرا در نمای ورود داده همراه با ایجاد فرم از ان 8. Finish
Import Table :وارد كردن یك

آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی

• Field Size :
نوع داده Text Number AutoNumber دارای فیلد سایز می‌باشند.
Text
Field size: 50
مقدار این نوع داده به صورت عددی بوده كه بطور پیش فرض مقدار 50 را نشان میدهدبه عبارتی دیگر كنترل كننده تعداد كاركترهای ورود داده برای فیلد است.

شامل ورد 21صفحه ای

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج تحقیق درباره ی Access , سایت تحقیق درباره ی Access , تحقیق درباره ی Access pdf , تحقیق درباره ی Access 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل