تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)-sidaa

تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

دانلود تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) با کیفیت عالی , تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) قابل ویرایش , تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

تعداد صفحات : ۱۶۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

صفات خدای سبحان در بعد نظری بر مبنای علم و حکمت است و هر آنچه در ساحت اوصاف الهی اعمال می‌شود چون تحت امامت علم و حکمت است، هم عالمانه است و هم حکیمانه. اگر در یک تحقیق نظری به قدرت خدای سبحان توجه کنیم و جوانب آن را از دید حکمت و کلام بسنجیم، قدرت حق را برخاسته از پایگاه علم و حکمت او می‌بینیم، یعنی هر چه علم الهی به مصلحت آن تعلق گیرد، قدرت  خدا طبق آن اعمال می‌شود و همین حقیقت از مبانی نظام احسن به شمار می‌رود. در صورتی که تأله انسانی در سطح بین الملل حاصل شود و بشر در این بحث علمی مظهر خدای سبحان گردد بناهای انسانی نیز بر مبنای علم و حکمت او استوار می‌گردد و به لحاظ جامعه شناختی نظام احسن و مدینه فاضله انسانی و جهان عاری از بی عدالتی تصورپذیر خواهد شد.

جامعه مثل یک فرد است، حکما می‌گویند حالتی که حیات بدن را حفظ می‌کند بین دو حد است و به تعبیر آن‌ها مزاج نوسان دارد.مثلا فشار خون انسان بین دو حد باید باشد، از یک حد کمتر باشد می‌میرد و ازیک حد هم بیشتر باشد می‌میرد. یک حد تعادل دارد. انسان کوشش می‌کند که مزاج را در این حد تعادل نگاه دارد.  جامعه هم همین طور است. حق و حقیقت در جامعه اگر از یک حد کمتر باشد، آن جامعه می‌میرد. اگر جامعه‌ای باقی باشد معلوم می‌شود درمیان دو حد باطل، افراط و تفریط نوسان دارد. حالا اگر در آن حد متعادل باشد جامعه‌ای مترقی است و در مقابل ممکن است در مرز از هم گسیختگی باشد. از این طرف، یا در مرز از هم گسیختگی باشد، از آن طرف جامعه‌هایی که قرآن می‌گوید آن‌ها هلاک شدند کدام جامعه‌ها است؟ جامعه‌هایی که باطل بر آن‌ها غلبه کرده است. تأکیدی که قرآن می‌کند این است که جامعه باید درحال تعادل واقعی باشد.

حضرت علی (ع): من عدل فی البلاد نشر الله علیه الرحمه. کسی که عمل به مقتضای عدل نماید و عدالت را در شهرها گسترش دهد خداوند متعال رحمت خود را بر او توسعه و نشر خواهد داد.

توسعه متعادل توسط انسان‌های متعادل تحقق خواهد یافت.

توسعه ای که در عدل است در هیچ طرح و برنامه دیگری نمی توان یافت. از آن جایی که توسعه در اسلام تنها به معنای افزایش فیزیکی نیست و جنبه های معنوی و ارزشی نیز اهمیت دارد ، جهت گیری سیاستهای توسعه در اسلام به سمت اهداف خاصی است که در راستا و تامین کننده هدف اصلی خلقت انسان است.

تعادل و توسعه به عنوان ارکان مهارت‌های زندگی عارف و انسان قرآنی است.عرفان اسلامی ما بین نیازهای جسمانی و نیازهای معنوی و همچنین مابین این جهان و عالم آخرت تعادل و موازنه کاملی برقرار می‌کند.با عمق بخشیدن به تعادل و توسعه، محور داوری در اختلاف آراء انسان‌ها ایجاد می کنیم.

تعادل و توسعه ارزش‌های اخلاقی و معنوی موجب تمرکز و ثبات شخصیت انسان می‌شود و با فاصله منطقی با حوادث یا وقایع گریزناپذیر عصر ارتباطات قدرت انتخاب و میزان تصمیم گیری آگاهانه در مقابل واکنش‌های غریزی انسان تقویت شده و تعادل و توسعه معنایی و معنوی انسان‌ها نقطه مبنایی و مسیر و مقصد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.

قرآن کریم میفرماید: انسانی که در اثر حیات پاکیزه ،جانش به سمت الله حرکت کرد ، جاودانه خواهد بود و از ابدیت خاص برخوردار است چون عندالله می شود . این حیات طیبه باعث صعود و تکامل انسان می شود.برای تداوم حیات حقیقی و افزونی تاله آدمی، لازم است که انسان اولاً چیزی را روی اصول علمی ببیند و ثانیاً قواعد عملی آن را بپذیرد. ظهور برکات و عنایات، مرهون رشد علمی و عملی جامعه است و امت اسلامی در پرتو ایمان و عمل صالح به این فیوضات الهی بار می یابد.حیات واقعی که در یک فرد به جریان می افتد، با حیات دیگران نیز مشترک است. اساسی ترین مختص حیات، تعدیل و تصعید خودمحوری به سود انسان محوری است، که رو به کمال دارد.

فصل اول : تعادل – تعادل در سه حوزه مبدا(تعادل در خود شناسی )،مسیر(تعادل در ره شناسی یا طریقت)،مقصد(تعادل در خداشناسی).

فصل دوم:توسعه- تعریف توسعه(وجودی) یا توسعه ظرفیت روانی،محورها،اهداف،مبانی،شاخصه‌ها،عوامل موثر،علایم و مظاهر توسعه الهی وجودی.

فصل سوم: حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)- ابتدا تعریف مفهوم حیات طیبه و نشانه‌هاو ویژگیها، ارکان، ثمرات و اصول حیات طیبه، سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان اسلام و مراحل عبور از حیات طبیعی به حیات معقول (حیات طیبه)و سپس اشاره به انقلاب اسلامی ایران و موقعیت آن در جهان و تبیین چشم انداز آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی با اجرای طرح «تعادل و توسعه»،

واژه های کلیدی: تعادل، توسعه، حیات طیبه، ایران

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول – تعادل
تعاریف لغوی و اصطلاحی
عدل
معنای اعتدال
معنای عدالت
واژه‌هایی که با عدل پیوند معنایی دارند
استقامت
قصد
قسط
وسط
توسط
تعادل
تعادل در مقصد (تعادل در خداشناسی)
عدل الهی
عدل خدا در خلقت جهان
تعادل در خلقت انسان
تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسی)
ضرورت تعدیل در قوای طبیعی تحت فرماندهی عقل
نشانگرهای رفتار و شخصیت متعادل
مراحل وصول به تعادل
تعادل جسمانی
تعادل عقلانی (اجتماعی)
تعادل روحی (معنوی)
ارتباط و نحوه تأثیر امور جاری و موظف و ویژه در یکدیگر
نشانه‌های عدم تعادل و سلامتی در امور مذکور
در امور جاری (فردی)
در امور اجتماعی
در امور ویژه (معنوی)
تعادل در مسیر (تعادل در فرمان خداشناسی)
تعادل در شریعت و طریقت و حقیقت
صراط مستقیم
تعادل در انسان کامل
انسان کامل صاحب مقام برزخ البرازخ است
مقام برزخیت کبری = تعادل در بین غیب مطلق و شهادت مطلق
تعادل اسمایی (اسماء جمالی و جلالی)
تعادل در تشبیه و تنزیه
عقل حد واسط ربوبیت و عبودیت
تعادل در دو قوه عقل عملی و نظری
تعادل در دو جنبه یلی الخلقی و یلی الحقی
تعادل در علم و عامل
تعادل در عقل و قلب (عشق)
تعادل در اقبال و ادبار قلب
تعادل در خوف و رجاء
تعادل در قبض و بسط
یقین به خداوند موجب اعتدال آدمی می‌شود
تعادل در هیبت و انس
ادب پرهیز از افراط و تفریط
تعادل در فرق و جمع (جمع الجمع)
تعادل در رضا و غضب
تعادل در رتق و فتق
تعادل در انبساط
تعادل در فناء
تعادل در تسلیم و تفویض
تعادل در توکل
تعادل در خلوت و جلوت
تعادل در دنیا و آخرت
برخی از نتایج ایجاد تعادل در انسان
فصل دوم – توسعه
تعریف لغوی و اصطلاحی
توسعه از دیدگاه فلسفی
توسعه فرهنگی
منظور از خلقت بشر، ظهور استعدادات نهانی است
تجلی شهود الهی تابع استعدادات است
هدف از خلقت تحقق تمامیت انسان است
استفاده از تمام قوا (توسعه انسانی)
توسعه وجودی از منظر قرآن
توسعه از منظر عرفان
نبوغ عرفانی
محورهای توسعه الهی
اهداف توسعه
گسترش علم و عقل یکی از اهداف توسعه
مبانی توسعه
شاخصه‌های توسعه الهی
انسان با ایمان، انسان توسعه یافته قرآنی
مظهر اهتداء و ضلالت قلب انسان است (شرح صدر و ضیق صدر)
قلب المؤمن عرش الرحمن (توسعه دل)
علایم توسعه وجودی
شرح صدر
علامت شرح صدر دستیابی به حلم است
انس
انبساط
من انسان کامل من فراگیر است
وسعت نظر عارف
سرور
راه‌های افزایش توسعه وجودی
پذیرش توحید راه اساسی افزایش ظرفیت روانی
خداخواهی
طی مراتب کمال در انسان کامل
سیر و سلوک
عبادت (عبودیت)
تقوی مایه شرح صدر و گسترش دل
گستردگی ظرفیت روانی و حلم نتیجه علو همت است
شکر
عوامل مؤثر در ایجاد ظرفیت روانی
مظاهر توسعه وجودی
سلوک فردی
سلوک جمعی
نتایج توسعه وجودی
تنگی و فراخ قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است
نتیجه گیری
فصل سوم – حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰ (ه.ش)
تعریف حیات معقول
عبور از مراحل خام «حیات طبیعی محض» به مراحل حیات معقول
حیات
طیب
حیات دنیایی و زندگانی طیب
حیات طیبه
حیات طیبه بهره مؤمن صالح
ارکان حیات طیبه
حیات طیبه انسان را به کجا می‌رساند؟
راه رسیدن به عزت چیست؟
معنای صعود و شرح معراج
عمل صالح واسطه ارتقاء ارواح طیبه
نشانه‌ها و ویژگی‌های حیات طیبه
سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان معصوم
ایران در سال ۱۴۰۰ (ه.ش)
نتیجه گیری
Abstract
فهرست منابع

فهرست منابع

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

کسب درآمد با آپلود فایل  افزایش فروش با تولید محتوا

پکیج تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) , سایت تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) , تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) pdf , تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل

خرید کاندوم خاردار