بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری-sidaa

بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری

دانلود بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری با کیفیت عالی , بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری قابل ویرایش , بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری

بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری

بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری-sidaa

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.309 مگا بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

سیستم سوخت رسانی انژكتوری:

1ـ واحد كنترل كننده الكترونیكی Ecu) موتور(

2 ـ سنسور دور موتور

3 ـ سنسور فشار هوای منیفولد

4 ـ پتانسیومتر دریچه گاز

5 ـ سنسور دمای آب

6 ـ سنسور دمای هوای ورودی

7 ـ سنسور سرعت خودرو

8 ـ اكسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)

9 ـ باتری

10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتی پلكس وجود ندارد)

11 ـ كویل دوبل

12 ـ باك بنزین

13 ـ پمپ بنزین

14 ـ صافی بنزین

15 ـ ریل سوخت

16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی5/2 بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود 3 بار وپیكان انژكتوری 5/3 بار است)

17 ـ انژكتور

18 ـ مخزن كنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)

19 ـ شیر برقی كنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )

20 ـ دریچه گاز

21 ـ گرم كن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)

22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام

23 ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژكتور

24 ـ سوكت اتصال به دستگاه عیب یاب

25 ـ سنسور ضربه

26 ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیك (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)

اجزایی كه به E.C.Uپیغام ارسال می‌‌‌‌‌‌كنند:

BSI/8221 ـ ایموبیلایزر

1805 ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نیست)

1304 ـ رله دوبل (در خودرو 206 مالتی پلكس وجود ندارد)

7001 ـ سویچ فشار فرمان هیدرولیكی( فقط در خودرو 206 وجود دارد)

BBOO ـ باتری

80 ـ كلید AC كولر

C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عیب یاب

1120 ـ سنسور ضربه

1313 ـ سنسور دور موتور

1312 ـ سنسور فشار هوای مانیفولد

(در خودرو 206 سنسنور فشار و سنسور دمای هوا در یك مجموعه قرار گرفته است.)

1316 ـ پتانسیومتر دریچه گاز

1220 ـ سنسور دمای آب

1240 ـ سنسور دمای هوای ورودی

1350 ـ اكسیژن سنسور ( فقط در خودرو 206 وجود دارد)

1620 ـ سنسور سرعت خودرو

عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عیب یاب

1304ـ رله دوبل

BSI/ 8221 ـ ایمبیلایزر و BSI

1350 ـ سنسور اكسیژن

1210/4315 ـ پمپ بنزین و شناور آن

7210 ـ كامپیوتر راه یابی (GPS) در خودروهای ما نصب نشده است.

1334 ـ 1331 ـ انژكتورها

1225 ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ ای دور آرام)

1135 ـ كویل دوبل

1215 ـ شیر برقی كنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد.)

V1300 ـ لامپ اخطار سیستم سوخت و جرقه

4210 ـ دور سنج موتور

80..- كلید AC كولر

1270 ـ گرمكن دریچه گاز ( در خودرو 206 و پیكان انژكتوری وجود ندارد.)

1 ـ رگولاتور فشار سوخت (این قطعه در خودرو 206 در داخل باك بنزین و روی پمپ بنزین قرار دارد)

2 ـ دریچه گاز

3 ـ مانیفولد هوای ورودی

4 ـ شیر برقی كنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد)

5 ـ مخزن كنیستر

6 ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنیستر

7 ـ باك

8 ـ پمپ بنزین و متعلقات آن

9 ـ لوله انتقال سوخت

10 ـ لوله برگشت سوخت اضافی (در خودرو 206 وجود ندارد)

11 ـ فیلتر سوخت

12 ـ انژكتورها

13 ـ ریل سوخت

توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نری آن را تمیز كرده و روی آن را به روغن آغشته نمایید.

پمپ بنزین :

وظیفه پمپ بنزین ارسال سوخت به ریل سوخت است.رگولاتور فشار در مسیر ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معینی ثابت نگه می‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزین پژو 206 را نشان میدهد كه رگولاتور آن بر خلاف سایر خودروهای انژكتوری در داخل پمپ بنزین نصب شده است.پمپ بنزین داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذیه 12 ولت آن رله دوبل از مسیر سوییچ اینرسی در زمانهای زیر تامین میشود:

ـ در زمان سوییچ باز به مدت 3 تا 5 ثانیه

ـ در زمان موتور روشن بطور دائم

فیلتر بنزین :

عنصر اصلی از جنس كاغذ و دارای یك صافی میباشد.این فیلترها قادر به تصفیه ذرات 8 تا 10 میكرونی و هر 20000 كیلومتر باید تعویض شوند. توجه: مطمئن شوید كه فیلتر در جهت صحیح با توجه به فلش نشان داده شده روی بدنه نصب شده است.

شما تیك محل قرارگیری سیستم سوخت رسانی:

1 ـ سنسور فشار هوای منیفولد

2 ـ لوله باز یاب بخارات روغن

3 ـ گرمكن دریچه گاز (در خودرو 206 ایران نصب نشده است)

4 ـ موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام (استپ موتور)

5 ـ محفظه فیلتر هوا

6 ـ دریچه گاز

7 ـ پتانسیومتر دریچه گاز

8 ـ مانیفولد هوای ورودی

9 ـ انژكتورها

10 ـ ریل سوخت

11 ـ مدار بازیاب بخارات سوخت (كنیستر)

موتور مرحله‌‌ای دور آرام :

این قطعه جریان هوای دریافتی موتور از دریچه گاز را در حالتهای زیر توسط E.C.U كنترل می‌‌كند.

1 ـ ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور

2ـ تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور (كولرو….)

3 ـ تنظیم مخلوط سوخت و هوای در دور آرام

4 ـ جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوای زمانی كه سرعت‌‌های بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر می‌‌‌دارد.

مكانیزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام :

موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام پالس‌‌‌‌های 12 ولتی ارسالی توسط E.C.U را به حركت خطی در راستای محور طولی موتور مرحله‌‌‌ای تبدیل كرده تا مقدار جریان هوای اضافی را تنظیم كند.كورس حركتی آن 8MM بوده و 200 مرحله دارد كه هر مرحله آن 04/ میلیمتر است.سیم پیچ اول پایه‌‌‌ های B وC سیم پیچ دوم و مقاومت هر یك از سیم پیچها 53 اهم است.

سنسور فشار هوای منیفولد (MAP SENSOR) :

سنسور فشار هوای مانیفولد در خودرو پژو 206 نسل جدیدی از سنسورها می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دمای هوای ورودی هم ضمیمه آن است.مجموعه سنسور فشار هوای مانیفولد فشار و دمای هوای مانیفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذیه آن 5 ولتی وتوسطE.C.U تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتی از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گیری شده توسط پیزوالكتریك(مقاومت متغییر با فشار) تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.

E.C.U از این اطلاعات برای محاسبه موارد زیر استفاده میكند:

ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گیری جرم هوای ارسال شده به موتور

ـ تغییر نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هوای محیط

ـ آوانس جرقه

سنسور فشار هوای منیفولد در اندازه‌‌‌‌‌گیری كمیت‌‌‌‌‌های فوق در موارد ذیل موثر است:

1 ـ در حالت سوییچ باز

2 ـ در حالت تمام بار (دور پایین موتور) زمانی كه از سربالایی‌‌‌‌ها عبور می‌‌‌‌‌‌كنیم.

جرم هوای ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زیر تغییر می‌‌‌‌‌كند:

1 ـ فشار اتمسفر

2 ـ دمای هوای ورودی

3 ـ دور موتور

نكته : اگر این سنسور درست كار نكند E.C.U دیگر قادر نخواهد بود میزان هوای ورودی را بطور دقیق تعیین كنند.

سنسور دمای هوای ورودی:

مقاومت بكار رفته در سنسور دمای هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزایش دما كاهش می‌‌‌‌یابد) می‌‌‌‌باشد. E.C.U برای محاسبه جرم هوای ورودی به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده می‌‌‌كند.در خودرو پژو 206 سنسور دمای هوا و سنسور فشار هوا در یك مجموعه قرار دارد.

تذكر: این سنسور در زمان سوییچ باز فعال میباشد تا اطلاعات دمای هوای ورودی را به E.C.U بدهد.

1 ـ واحد كنترل كننده الكترونیكی

2 ـ سنسور دور موتور

3 ـ كویل دوبل استاتیكی

4 ـ شمع جرقه

كویل دوبل داخل یك واحد قرار دارد و بر روی سر سیلندر نصب شده است.وظیفه آن ایجاد ولتاژ مورد نیاز شمع جهت جرقه می‌‌‌‌‌باشد. جرقه مورد مربوط به سیلندرهای یك و چهار همزمان و جرقه مربوط به سیلندرهای دو وسه نیز باهم زده می‌‌‌‌‌شود. بنابراین این دو جرقه برای هر سیلندر به وجود می‌‌‌‌آید كه یكی از آنها در انتهای مرحله تراكم و دیگری در مرحله تخلیه زده می‌‌‌‌‌‌شود.

نكته عیب یابی: جهت تست سالم بودن این قطعه محدوده تغییرات مقاومت این سنسور باید به قرار زیر باشد.این مقاومت باید بین 150 تا4 كیلواهم باشد . دمای كار كرد این سنسور (دمای هوا) از 15: تا –40 متغییر می‌‌‌باشد.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری , سایت بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری , بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری pdf , بررسی سیستم سوخت رسانی انژكتوری 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل