بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی-sidaa

بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی

دانلود بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی با کیفیت عالی , بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی قابل ویرایش , بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی

بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی

بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی-sidaa

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.413 مگا بایت
تعداد صفحات 14
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی پالایشگاه شیراز با استفاده از روش تاگوچی

چكیده

رشد فزاینده آلاینده های زیست محیطی در اثر مصرف بی رویه انرژی و منابع طبیعی سبب بروز پیامدهای ناگوار گشته است. آلودگی هوا، منابع آب، خطر انقراض بسیاری از گونه های حیات وحش، بر هم خوردن توازن زندگی موجودات زنده، تهدید سلامتی انسان و بروز بسیاری از بیماریهای خطرناك، سبب شده است كه كنترل مصرف انرژی و بهبود وضعیت محیط زیست‌آلوده، به عنوان چالشهای حائز اهمیتی در پیش روی محققین قرار گیرد. در همین راستا، زیست درمانی خاك یا آب آلوده در سالهای اخیر به عنوان روش موثر برای پاكسازی مناطق آلوده، به خصوص مناطق آلوده به آلاینده های نفتی شناخته شده است. با به كار گیری این فرایند، می توان آبهای زیرزمینی و خاك آلوده را به طور مؤثری بازیافت نمود و به محیط زیست باز گرداند. در این پژوهش، اراضی پالایشگاه شیراز به عنوان مطالعه موضوعی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با انجام آزمایش TOC از نمونه های آبهای زیرزمینی، میزان آلودگی نقاط مختلف این اراضی تعیین شد و آزمایش GC/MS نیز برای شناسایی نوع آلاینده ها انجام گرفت. به منظور بررسی امكان پذیری فرایند زیست درمانی انتخاب شده، تأثیر عوامل مختلف بر این فرایند با استفاده از روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، با حصول به مقادیر بهینه پارامترها در مقیاس نیمه صنعتی، عملیات پاكسازی انجام پذیرفت.

مقدمه

تجمع آلاینده های نفتی، علی الخصوص آلاینده های نفتی در محیط زیست، سبب بروز مشكلات بسیاری شده است، زیرا خاك آلوده به این تركیبات برای اهداف كشاورزی، صنعتی یا مراكز تفریحی غیر قابل استفاده است و همچنین منبعی بالقوه برای آلوده ساختن آبهای سطحی و زیر زمینی به شمار می رود (1، 2، 3). در راستای شناسایی آلاینده های آب و خاك تحقیقات بسیاری در سراسر دنیا انجام پذیرفته است. در كشور ایران نیز مطالعات و آزمایشاتی توسط حسنی ضیابری و همكاران در ارتباط با آلودگی هیدروكربنی كانال كشتیرانی غازیان انجام پذیرفته است. حسنی نژاد فراهانی و همكاران نیز تحقیقاتی را در زمینه آلودگی سواحل مشرف به پالایشگاه بندر عباس انجام داده اند. شجاع الساداتی و همكاران، یغمایی و همكاران نیز زیست درمانی آبهای آلوده به آلاینده های هیدروكربنی را در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیقات بیانگر این واقعیت است كه منابع آبهای زیر زمینی كه با انواع آلاینده های هیدرو كربنی آلوده شده اند را می توان با فرایند زیست درمانی مناسب پاكسازی نمود و در چرخه طبیعت وارد ساخت.

یكی از متداولترین منابع آلودگی نفتی، نشت از تانكهای ذخیره زیرزمینی است. به دلیل خطرات ناشی از آتش گرفتگی، تانكهای حاوی سوخت مایع در زیرزمین قرار داده شده اند. در سالهای اخیر بسیاری از تانكهایی كه در ایستگاههای پمپ بنزین قرار دارند شروع به نشت كرده اند. تانكهای زیرزمینی كه سوخت گرمایی خانه ها را ذخیره می كنند نیز، یكی از منابع آلاینده به شمار می روند. همچنین، تانكهای ذخیره مركزی كه مقادیر بسیار زیادی بنزین، سوخت جت یا دیگر محصولات نفتی را قبل از توزیع به فرودگاهها، تأسیسات نظامی و پالایشگاهها ذخیره می كنند نیز، جزء منابع آلاینده اند. همچنین تصادف تانكرها، شكستن خطوط لوله و انفجار دكلهای نفتی در دریا می تواند سبب آلودگی گردد. منابع آلودگی عمدی نیز عبارتند از تخلیه در چاهها، ریختن دورریزهای روغنی و …(4).

بعد از اینكه هیدروكربنهای نفتی وارد خاك می شوند، با آب و هوا برای جایگزینی در حفره ها رقابت می كنند. در ناحیه غیر اشباع خاك انتقال و مهاجرت آلاینده ها به لایه های زیرین بر اساس جذب سطحی، نفوذ و نیروی گرانش صورت می پذیرد. پس از ناحیه غیر اشباع، ناحیه مویینه قرار دارد. در این ناحیه آب در فضای بین ذرات خاك به واسطه خاصیت مویینگی به سمت بالا حركت می كند در نتیجه اشباعیت در نواحی بالاتر افزایش می یابد. ناحیه بعدی، ناحیه نوسانی نام دارد. در این ناحیه سطح آب مرز ساكن ندارد اما به صورت دوره ای نوسان می كند. در اثر نوسان آب و حركت عمودی آن، توده هیدروكربن موجود در فضای حفره های خاك یا هیدروكربنهای جذب شده بر روی سطح ذرات خاك جدا می شوند و وارد آب می گردند، و به این ترتیب آلاینده ها از خاك به آبهای زیرزمینی منتقل می شوند (4، 5).

برای پاكسازی خاك و آبهای زیرزمینی آلوده به آلاینده های هیدروكربنی روشهای مختلفی وجود دارد اما آنچه تكنیك زیست درمانی را نسبت به سایر تكنیكها متمایز می كند، زمان مورد نیاز برای رسیدن به میزان پاكسازی مطلوب است (6). در این تكنولوژی میكروارگانیزمها نقش اصلی را ایفا می نمایند. آنها آلاینده های آلی را به دو منظور مورد استفاده قرار می دهند: یكی اینكه از آنها به عنوان منبع كربن برای ادامه حیات سلول جدید استفاده می كنند. دیگر اینكه آلاینده آلی تامین كننده الكترون برای میكروارگانیزمها می باشند. در واقع میكروارگانیزمها با استخراج الكترون و انتقال آن به الكترون گیرنده ای مثل اكسیژن (در شرایط هوازی) انرژی مورد نیاز برای رشد و فعالیت سلول جدید فراهم می كنند. البته با وجود مواد مغذی مثل فسفر و نیتروژن فعالیت میكروارگانیزمها بهبود می یابد (7، 8، 9).

قدم اول قبل از به كار گیری هر نوع روش پاكسازی، شناسایی آلاینده ها با استفاده از تجهیزات مناسب است. در واقع نتایجی كه از آنالیز خاك یا آب آلوده به دست می آید سبب می شود كه بتوان پتانسیل آلودگی را تخمین زد. برای شناسایی آلاینده ها دو روش كمی و كیفی وجود دارد. از متداولترین روشهای كمی می توان استفاده از دستگاه و استفاده از دستگاه كروماتوگرافی گازرا نام برد. برای شناسایی كیفی آلاینده ها نیز روشهای مختلفی وجود دارد، از جمله كروماتوگرافی لایه نازك، كروماتوگرافی سیال فوق بحرانی، كروماتوگرافی مایع فشار بالاو كروماتوگرافی گاز/ طیف سنجی جرمیرا می توان نام برد 10.

پس از شناسایی آلاینده ها، با توجه به شرایط محیطی و امكانات موجود، تكنیك مورد نظر انتخاب می گردد. اما قبل از به كار گیری آن لازم است كه امكان پذیری آن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد. می توان گفت كه در صورت موفقیت تكنیك مورد نظر در آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی، امكان به كارگیری آن میسر می گردد. بنابراین تعیین پارامترهای تأثیرگذار بر تكنیك و ارزیابی این پارامترها فاز اول به كار گیری هر نوع تكنیك زیست درمانی محسوب می گردد 11.

روش آزمایش

تعیین كمی آلاینده های موجود در آبهای زیرزمینی پالایشگاه شیراز

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی , سایت بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی , بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی pdf , بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل