بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق-sidaa

بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق

دانلود بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق با کیفیت عالی , بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق قابل ویرایش , بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق

بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق

بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق-sidaa

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.449 مگا بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق

چکیده

سنگهای اولترامافیک سازنده افیولیتها در اثر هجوم سیالات گرمابی حاوی CO2 تحت تاثیر فرآیند کربناته شدن تبدیل به لیستونیت می شوند. لیستونیتها با مجموعه کانیائی عمومی کوارتز و کربناتهای حاویMg- Fe- Ca مشخص هستند. از چند دهه گذشته در افیولیتهای جهان، کانی سازی طلا در همیافتی با این سنگها مورد توجه قرار گرفته است.

افیولیتهای ایران مرکزی به شکل دو کمربند اصلی یعنی دهشیر- سورک- نائین و جندق-انارک رخنمون دارند. این افیولیتها در بخش سرپانتینیتی خود لیستونیتی شده اند. دگرسانی گرمابی در این سنگها تا مرحله سیلیسی شدن(شکل گیری بیربیریتها) نیز یپش رفته است.در افیولیت دهشیر لیستونیتها(در دو نقطه)هم ساز با روند عمومی افیولیت ها فاقد کانی سازی طلا هستند. در حالیکه لیستونیتی شدن تا مرحله تشکیل بیربیریت در افیولیت سورک پیش رفته است و کانی سازی طلا در همیافتی با فریت کرومیت مشاهده شده است. کانی سازی پیریت در بخشهای شدیدا سیلیسی شده (بیربیریت) همراه با ناهنجاری طلا- جیوه در افیولیت نائین شاخص می باشد.در سرپانتینیتهای جندق فرآیند کربنات زائی سنگهای تالک – سرپانتین کربنات با ناهنجاری ناچیز طلا را شکل داده است. افیولیت قدیمی انارک میزبان وسیع لیستونیتی شدن با مراحل مختلف تکوین کانیهای متنوع می باشد. وجود طلا علاوه بر مشاهدات میکروسکوپی توسط آنالیزهای ژئوشیمیایی نیز به اثبات رسیده است.

ملانژ افیولیتی ائین در لبه غربی زون ایران مركزی و در امتداد زون گسلی دهشیر بافت، از بافت تا دهشیر – جنوب نائین – شمال نائین – انارك و … رخنمون هایی را نشان میدهد. مشاهدات صحرایی در زمین شناسی اولیه شباهتهای نزدیكی را بین این ملانژها نشان میدهد. لیتولوژی این

دو ناخیه به مقدار زیادی مشابه بوده و از بالا به پائین شامل:

1ـ آهك های پلازیك، آهك ماسه ای و رادیولاریت كرتاسه فوقانی

2ـ بازالت ها با ساخت بالشی و ماسیون (بیشتر در منطقه دهشیر)

3ـ دایكهای صفحه ای با تركیب دلریتی

4ـ پلاژیورانیت ها كه در زیر دایك ها و روی گابروها قرار دارند.

5ـ خانواده گابرو كه شامل نوریت ها، گابروها و گابروهای نوریتی می باشد (دهشیر كابروی آمفیبول، و پیروكسن دار)

6ـ سنگهای پریدوتیتی با بافت كومولا شامل هرزبورژیت، ورلیت و دونیت

7ـ سنگهای پریدوتیتی با بافت تكتونیت شامل هرزبورژیت، ورلیت و دونیت كه این سنگها در افیولیتهای نائین گاهی توسط دایكهای رودنژیتی قطع شده اند كمپلكس افیلویتی نائین به طور عمده از پریدوتیتهای هرزبورژیتی و سرپانتینیت شتكیل شده اند. پیروكسنیت ها و لرزولیت ها در آن خیلی كم است. گاهی دایكهای لرزولیتی و دیابازی و گابرویی آنها را قطع كرد اند. سنگهای اهكی و رادیولاریت به طور پراكنده در سرتاسر منطقه وجود دارد كه از قطعات چند متری تا چند صد متری می باشند بخصوص در بخش جنوب شرقی افیولیتها (شمال شرق نائین) سن احتمالی ملانژ افیولیتی نائین پالئوسن تا ائوسن زیرین می باشد، زیرا جوانترین سنگ رسوی منطقه متعلق به ائوسن زیرین است. با توجه به جایگیری بسیاری از افیولیتهای ایران بر اثر فاز كوهزایی لارامید احتمالا این ملانژ افیولیتی بر اثر این فاز كوهزایی حاصل شده است. نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی نشان می دهد كه ملانژ افیولیتی شمال نائین از نظر K2O فقیر شده (دارای كمتر از ده درصد وزنی K2O) است. ترمهای بازیك و حد واسط این مجموه نسبت به آهن و تیتان غنی شدگی نشان نمی دهند و از نظر پترولوژی و ژئوشیمی دارای روند ماگمای تولوئیت جزایر قوسی بوده كه در نتیجه ذوب بخشی یك منشا تهی شده بوجود امده است. با توجه به شواهد صحرایی، ژئوشیمیایی، پتروگرافی و پترولوژی و شباهتهای این ملانژ افیولیتی به افیولیتهای سبزوار وانارك، این سنكانس با تولئیتهای جزایر قوسی قابل مقایسه است. و اما در افیولتهای دهشیر داد ه های ژئوشیمیایی عناصر اصلی، قلیل و نادر خاكی برای تایید خویشاندی واحدهای مختلف سنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور كلی ماگمای سازنده افیولیت دهشیر دارای سرشت تولئیتهای MORB است كه از ذوب بخشی (حدود 22%) سنگ مادرگارنت لرزولیت حاصل شده است. پلاژیوگرانیتها در اینجا به دو دسته قابل جدایش هستند:

1ـ در همیافتی با دایكهای صفحه ای – گابروهای آمفیبول دار

2ـ در همیافتی با مجموعه دگرگونی ناحیه ای بصورت نافذ در آن.

در هر دو دسته پلاژیوگرانیت شباهت ژئوشیمیایی داشته و در محدوده پلاژیوگرانیتهای اقیانوسی (OP) واقع می شوند. پلاژیو گرانیتهای دسته دوم احتمالا از ذوب بخشی گابروهای هیدراته – آمفیبولیتها حاصل شده اند. با توجه به شواهد موجود محیط ژئودینامیك افیولیت دهشیر یك كافت اقیانوسی بوده است. رخداد سرپانتینی شدن اولترامافیك ها در گستره دهشیر منجر به آزادی Cao و هجوم آن به سوی دایكهای گابرویی شده استرودنژیت ها كه حاصل متاسوماتیسم هستند از مجموعه كانیابی جگراسولر، پكتولیت، وزوویان ، اسفن، پرهنیت، اپیدوت تشكیل شده اند. فرایند كربنات زایی (لیستونیتی شدن) تحت تاثیر سیالات حاوی CO2 در اولترابازیك های دهشیر صورت گرفته است. ولكانیسم كوارتنر با سرشت كالكوآلكالن در حواشی افیولیت به عنوان عامل تامین سیالات co2 دار در لیستونیتی شدن از دیدگاه ژئوشیمی مورد بررسی قرار گرفته است.

پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت های دهشیر با تأكید بر آلتراسیون هیدروترمال وابسته(رودنژیتی شدن، لیستونیتی شدن)

مجموعه افیولیتی دهشیر واقع در 80 كیلومتری جنوب غرب یزد در راستای گسل بزرگ دهشیر – بافت رخنمون دارد و جزئی از كمربند حلقوی افیولیت ایران مركزی محسوب می شود.

واحدهای سنگی تشكیل دهنده این افیولیت به ترتیب از پایین به بالا شامل موارد زیر است: الف) سنگ های اولترامافیك متشكل از سرپانتینیت، هرزبورژیت، دونیت لرزولیت و پیروكسنیت. ب) گابرو های آمفیبول دار، پیروكسن دار و كمتر دیوریت. ج) پلاژیوگرانیت. د) دایك های صفحه ای. ه) بازالت های توده ای وكمتر بالشی. و) سنگ آهك های پلاژیك و رادیولاریت ها به سن كرتاسه فوقانی. سنگ های دگرگونی كه شامل دگرگونی های كف اقیانوسی، دگرگونی های دینامیك در زون های برشی و دگرگونی های ناحیه ای تا رخساره آمفیبولیت هستند. بر پایه مشاهدات صحرائی، پلاژیوگرانیت ها به دو دسته قابل جدایش هستند. الف) در همیافتی با دایك های صفحه ای- گابروهای آمفیبول دار. ب) در همیافتی با مجموعه دگرگون ناحیه ای و بصورت نافذ در آن.

داده های ژئوشیمیایی عناصر اصلی، قلیل و نادر خاكی برای تأئید خویشاوندی واحدهای مختلف سنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. بطور كلی ماگمای سازنده افیولیت دهشیر دارای سرشت تولئیت های(MORB) است كه از ذوب بخشی (حدود 22%) سنگ مادر گارنت لرزولیت حاصل شده است.

هر دو دسته پلاژیوگرانیت، شباهت ژئوشیمیایی داشته و در محدوده پلاژیوگرانیت های اقیانوسی(OP)واقع می شوند. پلاژیوگرانیت های دسته دوم احتمالاً از ذوب بخشی گابروهای هیدراته و آمفیبولیت ها حاصل شده اند.

با شواهد موجود محیط ژئودینامیك افیولیت دهشیر یك كافت اقیانوسی بوده است. رخداد سرپانتینی شدن اولترامافیك در گستره دهشیر منجر به آزاد سازیCaOو هجوم آن به سوی دایك های گابرویی شده است. رودنژیت ها كه حاصل متاسوماتیسم هستند از مجموعه كانیائی گروسولر، پكتولیت، وزوویان، اسفن، پرهنیت، اپیدوت تشكیل شده اند.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق , سایت بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق , بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق pdf , بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل