دسته‌بندی نشده · اکتبر 12, 2022 0

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال-sidaa

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

دانلود اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال با کیفیت عالی , اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال قابل ویرایش , اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال-sidaa

دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 11.188 مگا بایت
تعداد صفحات 227
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمهی آموزش فنی و تخصصی ب

پیش گفتار ت

مقدمه

بخش اول – آشنایی با نیوماتیك و شیرهای صنعتی

مقدمه ای بر علم نیوماتیك و هیدرولیك

علم نیوماتیك

علم هیدرولیك

انواع روغنهای هیدرولیك

قطعات نیوماتیك و هیدرولیك

سیلندر یك كاره یا یك طرفه یا برگشت فنر

سیلندر دوكاره یا دوطرفه

سیلندر پره ای دورانی

موتور گاز

شیرهای نیوماتیكی و هیدرولیكی

شیرهای راه دهنده

طریقه نمایش

ساختمان شیرها

شیر یك طرفه با مانع برگشت فنر

شیر تعویض كننده “یا”

شیر دوفشاره “و”

شیر كنترل دبی گلویی

شیر كنترل دبی با مانع برگشت

شیر تنظیم فشار خروجی

شیر محدود كننده فشار

كارانداز

كارانداز دستی

كارانداز مكانیكی

كارانداز نیوماتیك یا هیدرولیك

كارانداز الكتریكی

كنترل تركیبی

ترسیم مدار

شیرهای صنعتی

شیر توپی

شیر دروازه ای

شیر مخروطی/سماوری

شیر بشقابی

شیر پروانه ای

اندازه/سایز شیرها

رده فشاری شیرها

استاندارد تولید شیرها

جمع بندی

بخش دوم – سیستمهای لاین برك

مبانی طراحی سیستمهای لاین برك

Dp/Dtect

Dp/Dtect شبیه سازی مشتق گیر

– آزمایش دوسیستم لاین برك مشابه با نرخ افت فشار متفاوت

– آزمایش دوسیستم لاین برك مشابه با قطر اریفیس متفاوت

– آزمایش دوسیستم لاین برك مشابه با فشار اولیه متفاوت

Dp/Dtect استخراج فرمول كامل

Accu/Tect

Break/Dtect

نحوه ساخت ادوات پایه ای سیستم لاین برك

شیر گلویی و چك ولو

DP مقایسه گر

تایمر

سیستم دیجیتال تشخیص لاین برك

پارامترهای موثر بر تنظیم سیستم لاین برك

شبیه سازی نرم افزاری

جمع بندی

بخش سوم – عملگرها

Scotch Yoke یوغ چاك دار

مكانیزم عملكرد

ساختار یوغ در عملگرها

محاسبه گشتاور تولیدی

یوغ مورب

تنظیم بازه حركتی

میله راهنما

Rotary Vane نوع چرخ آسیابی

محاسبه گشتاور تولیدی

Rack&Pinion میله دنده ای

HydroStatic هیدروستاتیك

موتور گاز

پمپ روغن

محاسبه گشتاور تولیدی

اربیت موتور

یاتاقان تراست

Hydrocyl هیدروسیل

Hydrotand هیدروتند

PowerPack پاورپك

Gas Over Oil – GOV گاز روی روغن

جمع بندی

بخش چهارم – عمل كننده های خطوط لوله انتقال گاز ایران

Biffi بی فی

عملگر

نمایشگر وضعیت و لیمیت سوییچها

شیر انتخابگر و جك دستی

تنظیم سرعت

TLS شیرهای محدود كننده گشتاور

مخازن گازوروغن

قسمت كنترل

مخزن ذخیره گاز اضطراری

فیلتر

سیستم لاین برك

با استفاده از سیستم لاین برك ESD ساخت

مقایسه گر

بازنشانی سیستم لاین برك

تست و تنظیم سیستم لاین برك

روش یافتن منحنی تنظیمات لاین برك به روش سعی و خطا

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

مخزن لاین برك

موارد ویژه

ESD

اشكالات استفاده از شیر غلتكی

DPS

نامگذاری مدلها

Valvitalia ولویتالیا

عملگر

قسمت كنترل

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

موارد ویژه

Ledeen Italy لدین ایتالیا

Vastaš واستاش

عملگر

قسمت كنترلی

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

موارد ویژه

DVG دی وی جی

عملگر

قسمت كنترل

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

موارد ویژه

Rotork روتورك

عملگر

قسمت كنترلی

سیستم لاین برك

بحثی درباره یك ایراد فنی

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

موارد ویژه

Bettis بتیس

عملگر

قسمت كنترلی

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

Shafer شفر

عملگر

قسمت كنترلی

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

Sarasin ساراسین

Borsig بورسیگ

عملگر

سیستم كنترل

بررسی یك ایراد فنی

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

موارد ویژه

Schuck Type A شوك

موارد ویژه

Schuck Type G طرح جدید شوك

عملگر

قسمت كنترلی

سیستم لاین برك

موارد ویژه

Ledeen USA لدین آمریكا

عملگر

قسمت كنترلی

بررسی یك ایراد فنی ساختاری

سیستم لاین برك

بازنشانی سیستم لاین برك

تنظیم و تست سیستم لاین برك

غیر فعال كردن سیستم لاین برك

موارد ویژه

عمل كننده لدین خط دوم سراسری

جمع بندی

بخش پنجم – عمل كننده؛ از سفارش تا نصب و راه اندازی

Actuator Sizing انتخاب عمل كننده متناسب با شیر اصلی

ISO استاندارد اتصال عملگرهای گردش-درصدی به شیرهای صنعتی

IGS-M-PL- مشخصات فنی خرید طبق استاندارد عمل كننده های خودكار

تجهیزات الحاقی

نكات طراحی

مدارك و مكتوبات

تست عملكرد

سایر قسمتهای

نكات ضروری

نصب عمل كننده برروی شیر

نحوه استقرار عمل كننده

نصب و را هاندازی عمل كننده

مقدمات

نصب عمل كننده

تنظیمات

راه اندازی

نحوه اخذ انشعاب لاین برك

جمع بندی

مراجع

واژه نامه

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال , سایت اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال , اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال pdf , اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل