پیشینه تحقیق · می 1, 2024 0

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

دانلود  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم) خرید ارزان ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

——-

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 91
قیمت: 54000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-1- مقدمه 142-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق 152-2-1- مسولیت اجتماعی 152-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد 222-1-3- محرک های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت 242-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی 392-3- پیشینه تحقیق 40فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق فصل دوممقدمه:هر چند چندین دهه است که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می باشد و در این زمینه پیشرفت های عظیمی نیز چه در زمینه ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه ی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکت های زیادی به این موضوع نپرداخته اند (بیریچ و مون ، 2004) این در حالی است که جهانی سازی نه تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه ها و نگرش ها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی در حال رشد می باشد و هر روزه ابعاد تازه ای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع می گردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت ها و موسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده اند (به طور مثال شرکت های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می کنند و به آن به شدّت پایبند می باشند) امّا علی رغم این فعالیت ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد. مشکل دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متاثر از مذهب می باشد و آموزه های اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیران ایرانی تاثیرگزار می باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث می شود در پاره ای موارد تصمیم گیری ها سخت تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم گیری بین گزینه ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذی نفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث های مالی و حتّی ادامه ی حیات بنگاه ها تصمیم گیری را برای مدیران در پاره ای موارد پیچیده می کند و نه تنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکت ها در شرایط مشابه می گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می شود. مبانی نظری و پیشینه تحقیقدر این قسمت چهارچوب نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق بیان می شود.مسولیت اجتماعیتفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون در سال 1953 مطرح گردید. وی مسئولیت های جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دهه ی 1960 برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکت ها درنظر گرفته شد. این تحولات باعث ظهور مسئولیت اجتماعی شرکت در اوائل دهه ی 1970 شد. در دهه ی 1970 تغییرات مهمی در قوانین کار کشورهایی همچون انگلستان و امریکا و در جهت افزایش قدرت کارکنان و اتحادیه های کارگری به وجود آمد. در این دهه، ارتباطات میان کارکنان و کارفرمایان بهبود یافت. از دهه ی 1970 شرکت های انگلیسی گزارش هایی در زمینه ی مسئولیت های اجتماعی خود منتشر کردند که می توان ازجمله آنها به گزارش در مورد مشتریان و اجتماع که بیشتر توسط بخش دولتی انگلستان منتشر می گردید، گزارش مربوط به کارکنان که شامل حسابداری منابع انسانی می شد و گزارش در مورد محیط زیست اشاره کرد. در دهه ی 1980 و 1990 بیشتر مسائل محیطی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت (گری، اون و ادامس ، 1996). از لحاظ نظری، حوزه ی مسئولیت اجتماعی شرکت با مشکلاتی مشابه ای در تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی روبه رو می باشد. تعدد و چندگانگی روش ها و ابعاد این مفهوم پیچیده، ارائه گزارش عینی از اجزای آن که بیشتر ذهنی و اغلب ارزیابی آن بر اساس معیارهای مربوط به زمینه های اخلاقی و یا اجتماعی می باشد را دشوار کرده است (دخیلی و انسی، 2012). تعریف اوّلیه ی مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه ی پنجاه میلادی بازمی گردد (کارول ، 1999). اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله ی سه لغت که دربرگیرنده ی آن است تعریف شده است : شرکت، اجتماع، مسئولیت، زو و تن (2008) مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرآیند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای جامعه بیان کرده اند، که به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت توسعه ی اقتصادی پایدار مدنظر دارد (هولمه و واتس ، 2000). مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم می شود که با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه ی اقتصادی پایدار، کار کردن با کارمندان، خانواده، جامعه ی محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کارنا ، 2004). مسئولیت اجتماعی شرکت عموماً به طریقه ای از تجارت و نیز خلق ارزش های اجتماعی اطلاق می شود که بر طبق و حتّی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش های گروه های ذینفع است (لوتکنهورست ، 2004؛ واداک، بودول و گراوس، 2002). با این حال، در تمام تعاریفی که دانشمندان در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها ارائه کرده اند، این باور عمومی وجود دارد که فراتر از تلاش برای به حداکثر رساندن سود شرکت، سازمان ها و شرکت ها نقشی حیاتی در حل مشکلات جامعه بازی می کنند. ایده ی اساسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها این است که آن منعکس کننده ی ضرورت ها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در کسب و کار می باشد (بابالولا، 2012).در حالی که رفته رفته تاکید بر تکالیف اجتماعی شرکت ها رو به گسترش می باشد و بر رابطه ی شرکت ها با ذی نفعان تاثیر می گذارد، هیچ اتفاق نظری بین اهل تحقیق در مورد این که دلایل و تاثیرات برنامه های اجتماعی سازمان ها چیست وجود ندارد. این عدم اتّفاق نظر در مورد این که چه فعالیت هایی از سازمان دقیقاً تکلیف اجتماعی سازمان نامیده می شود نیز وجود دارد و همان طور که در ادامه خواهیم دید تعاریف متعددی برای تکلیف اجتماعی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آن ها به خاطر شفاف نبودن موجب می شوند که ساختن یک تئوری و همچنین ابزارهای اندازه گیری مشکل باشد (ویلیامز و همکاران 2006) شکل گیری موضوع تکلیف اجتماعی به دهه های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکت هایی چون فورد و کارنیج شروع به ایجاد موسسات غیرانتفاعی در جهت توسعه ی اجتماع نمودند بازمی گردد. تکلیف اجتماعی شرکت ها در دهه های پنجاه و شصت میلادی مورد توجه بیشتری واقع گردید. هنگامی که شرکت ها با سوالاتی در زمینه ی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید (کلارک ، 2000) تعاریف اوّلیه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی به دهه ی پنجاه میلادی بازمی گردد (کارول ، 1999). در دهه ی شصت میلادی اوّلین کوشش ها برای ارائه ی یک ایده و تصویر بهتر و دقیق تر شروع شد. سه محقّق مربوط به موضوع در آن زمان دیویس، فردریک و مک گوییر می باشند. دیویس اوّلین فردی بود که به قدرت سازمان ها و مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد. او تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و رفتارهای بنگاه که دلایل اتخاذ آن حداقل فراتر از مرزهای سازمان می باشد تعریف کرد. شکست در بالانس و موازنه کردن قدرت و مسئولیت اجتماعی درنهایت می تواند به زوال بنگاه بیانجامد. فردریک تکلیف اجتماعی شرکت را وسیله ای برای بهبود رفاه اجتماعی ـ اقتصادی جامعه عنوان می کند، امّا تحقیق جامع تر را در این زمینه مک گوییر در مقاله ای تحت عنوان تجارت و جامعه انجام داد و مفهوم تعهّد اجتماعی را فراتر از تعهّد اقتصادی و قانونی شرکت ها دانست (والکر ، 2007) علی رغم روند موجود در جامعه، فریمن در سال 1962 عنوان کرد که بنگاه های تجاری فقط و فقط در رابطه با سودآوری در قبال سهام داران خود مسئول هستند هر چند که این نظریه مورد قبول پژوهشگران دیگر واقع نگردید. (والکر،2007) در دهه ی هفتاد میلادی هیلد در مقاله ی خود تحت عنوان «تعهدات اجتماعی تجارت : جامعه و شرکت 1960-1900» این ایده را مطرح کرد که تکلیف اجتماعی شرکت ها باید در رابطه با سیاست های واقعی که بنگاه ها انجام می دهند مورد توجه قرار گیرد (هیلد ، 1970). (ایلز و والتون ، 1974) تکلیف اجتماعی شرکت ها را بسیار وسیع دانستند و آن را بالاتر از فعالیت های اقتصادی شرکت ها قلمداد کردند. تلاش های اوّلیه برای تعریف تعهّد اجتماعی شرکت ها محدود به فهم عمومی از قضیه بود و با پیشرفت موضوع تعاریف دقیق تری ارائه گردید. به طور مثال جانسون (1971) به وضوح به نقش ذی نفعان شامل کارمندان، تامین کنندگان و توزیع کنندگان و اجتماعات محلی علاوه بر سهام داران تاکید می کند که در اصل یکی از اوّلین تلاش ها برای معرفی مدل ذی نفعان می باشد جانسون (1971) آبوت و مونسن (1979، به نقل از والکر، 2007) شرکت های مجله ی فورچون 500 را از حیث تکلیف اجتماعی مورد سنجش قرار دادند و مشاهده کردند که گروه های مختلفی در داخل و خارج سازمان ها تحت تاثیر این مقوله قرار می گیرند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)