بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها-sidaa

بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها

دانلود بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها با کیفیت عالی , بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها قابل ویرایش , بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها

بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها

بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها-sidaa

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها

فضاهای سبز را در ادبیات شهرسازی جزو كاربریها و در ضمن یكی از تسهیلات روبنایی بخش كالبدی محسوب می‌گردند.

از فضاهای سبط بعنوان یكی از شاخه‌های اصلی و در عین حال ابزار فنی محافظت محیط زیست در محیطهای انسان ساخت می‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیبا سازی و سپس به ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می‌شد. لیكن امروزه كاركرد این فضاها در سطح شهرها نقش به مراتب وسیع‌تر و اساسی‌تر به خود گرفته و همانند دیگر خدمات شهری به پیروی از تقسیم‌بندی شهر به محله و منطقه واحد همسایگی به پاركهای محلی شهری و واحد همسایگی تفكیك می‌گردد.[1]

كاربریهای شهری به طور كلی به 9 دسته تقسیم می‌شوند و هر دسته از گروه‌های فرعی یا جزئی تشكیل می‌شود. از نظر كدگذاری هر گروه فرعی با یك شماره اختصاصی و یك پیش شماره كاربری اصلی مشخص می‌شود.[2] برای نمونه كاربری فرهنگی و گذران اوقات فراغت با شماره 7 مشخص می‌شود و كاربری پاركهای شهری با شماره 6. بنابراین بین كاربری با شماره 76 كدگذاری می‌شود.

جدول طبق‌بندی و كد كاربریهای اصلی

كد

كاربری اصلی

كد

كاربری اصلی

1

مسكونی

6

خدماتی

2و3

صنعتی

7

فرهنگی و گذران اوقات فراغت

4

حمل و نقل و تاسیسات

8

منابع تولیدی و استخراج

5

تجاری

9

اراضی بایر و مناطق آبی

مفهوم و ضرورت سبز در زندگی شهری

منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح كاربری زمین شهری، با كوشش‌های گیاهی انسان ساخت است كه هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اكولوژیكی هستند. فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرزد بخش از سیمای شهر است كه از انواع پوشش‌های گیاهی تشكیل شده است و به عنوان یك عامل زنده و حیاتی در كنار كالبدی جان شهر، تعیین كنند ساخت مرفولوژیك شهر است.

با توجه به مفهوم فضا، زمین‌هایی كه به پوشش گیاهی كوتاه (نازك و كم حجم) اختصاص دارد، مثل همین و مراتع به عنوان سطوح سبز و زمینهایی كه به پوشش‌های گیاهی بلند با نسبتاً اختصاص دارند، نظیر جنگل، باغ و … به عنوان فضاهای سبز دسته‌بندی می‌شود.[3]

از آن جا كه فضای سبز و محیط زیست شهری در زمره اساسی‌ترین عوامل پایدار حیات طبیعی و انسانی در امر سلامت اسكان انسان است لذا باید نیاز انسان به گیاهان كه از مهمترین عوامل اكوسیستم است را بالاتر از سایر نیازها منظور نمود و روند نابودی آنها را به دلیل اثرات مطلوب آنها، رنگ خطری برای جوامع بشری به حساب آورد.[4]

مهمترین اثر فضای سبز در شهرها، كاركرد زیست محیطی آنهاست كه شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی‌دار كرده است و سبب افزایش كیفیت زیستی شهرها می‌شوند: این كاركرد زیست محیطی شامل تعدیل‌ها، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. دیگر تأثیرات فضای سبز در شهرها نقش نسبی دارند.[5]

عملكردهای فضای سبز

اگر چه در گذشته، به علت تعداد محدود شهرها در مقابل روستاها و وسعت كم شهرها: غالب فضاهای سبز در زیباسازی و سپس در ظاهرسازی محیط‌های مصنوع محدودی شد، لیكن امروزه كاركرد این فضاها در سطح شهرها، نقشی به مراتب وسیعتر و اساسی‌تر به خود گرفته است كه بطور كلی در سه دسته ذیل قابل طرح می‌باشند.

1- عملكرد زیست محیطی فضای سبز . 2- عملكرد فضای سبز در ساخت كالبدی شهر. 3- عملكرد اجتماعی – روانی فضای سبز.

1- عملكرد زیست محیطی:

ایجاد فضای سبز یكی از راه‌هایی است كه به شكل موثر آلودگی محیط زیست، اعم از آلودگی گازی، ذره‌ای، صوتی، تشعشی، بوهای نامطبوع و دیگر آلاینده‌های موجود در هوا و آب و خاك را كنترل كرده، محیط سالمتری برای انسان فراهم می‌كند.[6]

تأثیر فضای سبز زیست بر اقلیم شهر زمانی به حداكثر خود می‌رسد كه اولاً فضای سبز از لحاظ اقلیمی به درستی مكان یابی شده و ثانیاً در طراحی فضای سبز عمدتاً از درختان و درخچه‌ها بهره گرفته باشند.[7]

2- عملكرد فضای سبز در ساخت كالبدی شهر

امروزه فضای سبز به علت نقشی كه در حكم سازی می‌دهند. و هدایت كننده رشد و توسعه كالبدی فیزیكی شهرها ایفا می‌كند بطور اساسی مورد توجه قرار گرفته و در هماهنگی با بخش بی‌جان شهر (كالبد)، ساختار، بافت و سیمای آن را تشكیل می‌دهد در این حالت فضای سبز می‌تواند نقش ؟؟ شهر، تفكیك فضای شهر و آرایش شبكه راه‌ها را برعهده گیرد.[8]

در واقع می‌توانند در خدمات مدیریت فرم شهر، بهبود شرایط اكولوژیكی، حفظ منابع آب و خاك، فقط چشم‌اندازهای روستایی، توسعه امكانات فراغت، حفظ و تقویت عناصر هویت بخش قرار گیرند.

بطور كلی از نقطه نظر شهرسازی، جهت حصول بدین امر ( تحت تأثیر قرار دادن عامل توسعه بخش كالبدی و هدایت فرم فیزیكی) دو دیدگاه عمده مطرح گشته است: در دیدگاه اول فضای باز و سبز نه تنها مانع توسعه بلكه آنها به صورت مداوم استمرار‌ می‌یابد. در دیدگاه دوم فضاهای باز، كوچك بوده و در گستره كالبدی شهر توزیع می‌‌گردند تا بدین ترتیب موجب تسهیل دسترسی عموم شود. توزیع فضاهای باز در نقاط مختلف شهر ادراك مطلوبی برای مردم و تمام ساكنین بوجود می‌آورد. علاوه بر این خصوصیات كیفی آن را می‌توان برحسب موراد ذیل مطرح ساخت.

ارتقاء كیفیت هوا

ایجاد تنوع در زندگی روزانه در اثر تركیب آن با فضاهای شهری

بطور كلی دیدگاه اول فضایی باز را به عنوان عاملی در نظر می‌گیرد كه فعالیت معین معمولی را داشته و نسبت به محیط متراكم شهری تنوعی را ارائه می‌دهد در حالیكه دیدگاه دوم فضای باز را از حیث كیفیت مد نظر دارد. جنبه مورد توجه دیگر از نقطه نظر دیدگاه اول ادراك مطلوب از فضاهای شهری بواسطه تمركز این فضاها در جریان فعالیتهای روزانه مردم است. حال آنكه دیدگاه دوم بر این اعتقادات كه یك محیط خوب با دلپذیر بخشی جدایی ناپذیر از محل سكونت بوده و محیط مسكونی بایستی با این عامل عجین گردد.[9]

3- عملكرد اجتماعی – روانی فضای سبز

كاركردهای اجتماعی روانی فضای سیز شهری به مسائل اجتماعی حاكم بر شهرهای امروزی از اهمیت بالائی برخوردار است. چشم اندازی سبز می‌توانند در سلامت و بهبود وضعیت روحی و جسمی افراد از طریق ایجاد مكانهای تفریح و نیز معاشرت گروه‌های مختلف نقش ارزنده‌ای داشته باشند. بدین ترتیب فضاهای سبز یا اكوسیستم شبه طبیعی موجب تجدید قوای جسمی و روحی انسان شهرنشین می‌شود.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها , سایت بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها , بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها pdf , بررسی جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل