بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد-sidaa

بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد

دانلود بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد با کیفیت عالی , بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد قابل ویرایش , بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد

بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد

بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد-sidaa

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی بادمقدمه

همانطور كه سطوح نفوذ باد از لحاظ جهانی افزایش می یابد، نیاز به پیش بینی صحیح تغییرات در تولید انرژی باد- در انواع متفاوت پیش بینی افق های زمان- برای پایداری شبكة نیرو و همچنین كارآیی تولید روز به روز مهم می شود. پیش بینی های صحیح انرژی باد، از جمله اجزاء مهم و حیاتی برای بسیاری از چالش های عملیاتی و برنامه ریزی هستند كه متغیر از پیگیری بار تا برنامه ریزی انتقال و اختصاص دادن سرمایه، تا بازاریابی سطح استراژی و برنامه ریزی عملیات است. وقتی برای تصمیم گیری بكار می رود، پیش بینی های صحیح انرژی باد، هزینه های فرعی خدمات را كاهش می دهند، قابلیت اعتبار شبكه از طریق برنامه ریزی مؤثرتر افزایش می یابد و اپراتورهای پروژه و شركت های برق می توانند تصمیمات استراژی مهمی بگیرند كه باعث افزایش كارآیی می گردد. پیش بینی هایی كه تا سالها بعد امتداد می یابد ، به شناسایی صحیح تر مشخصات نسل بلند مدت كمك می كند و باعث فرمولاسیون های صحیح تر فاكتور ظرفیت و انتخاب پروژه های مؤثرتر می گردد. این مقاله طرح می كند كه چگونه و چرا پیش بینی انرژی باد می پردازد. دومین بخش استراژی هایی را برای پیش بینی در افق های زمانی متفاوت طرح می كند. بخش3 نتایج حاصل از پیش بینی در موقعیت های متفاوت را در عرض ایالات متحده بررسی می كند. بخش آخر، خلاصه ای را فراهم كرده و مروری دارد بر آیندة پیش بینی.

سابقهپایه های هواشناسی

همانطور كه همه ما می دانیم، باد، سوختی برای انرژی باد است. مادامیكه دشواری بسیار زیاد ساده كردن باد، اساساً نتیجة اختلاف های در فشارها در فواصل افقی است، با این اختلاف، گرادیان فشار مطرح می شود. در ساده ترین سطح، حاصل عدم تعادل های گرمایی هستند و در اساسی ترین سطح، حرارت غیر یكنواخت زمین، باد را به حركت در می آور. در مقیاس های دقیقه، ساعت و روزانه، تغییرات در شرایطهای جوی در توپوسفر- پائین ترین سطح جو – آب و هوا نامیده می شوند . از سوی دیگر، شرایط آب وهوایی یا آب و هوا بر اساس یك مقیاس زمانی فرق می كند: شرایط آب و هوا، الزاماً توده و تراكم آب و هوا روی یك قسمت طولانی زمانی است و بنابراین ایده ای دربارة مشخصات متوسط آب و هوا فراهم می كند ( در مورد خاص ما، باد است) آب و هوا در تعدادی از مقیاس های هوایی فرق می كند از مقیاس های روزمره گرفته تا سال به سال و دامنة این تغییرات از لحاظ جغرافیایی وابسته است.

پیش بینی افق های زمان

یك استراژی كامل و جامع پیش بینی باید به این نكته توجه داشته باشد كه تاكتیك های متفاوت باید برای فلق پیش بینی هایی به كار روند كه از ساعت ها گرفته تا ماهها در آینده امتداد می یابند. شكل1، پیش بینی افق های متفاوت زمانی را نشان می دهد، اینكه چه اطلاعاتی و یا تاكتیك هایی برای پیش بینی بكار رفتند و دلایل استراژیكی و یا عملیاتی متفاوت برای پیش بینی چه چیزهایی هستند. در كوتاهترین افق زمان پیش بینی- افق كاربردی برای زمینه های عملیاتی چون پیگیری بار و پایداری باد- صحیح ترین استراژی های پیش بینی به مشاهداتی چون ورودی بستگی دارند. اساساً اطلاعات حاصل از پروژة باد و در ناحیة پیرامون، پروژه باد به صورت ورودی ها در استراژی های پیش بینی آماری متفاوت بكار برده شده است. متودهای سازشی اغلب شبكه های خنثی را بكار می گیرند و اساساً برای خلق این پیش بینی ها، كاربردی می باشند. بعد از چند ساعت، متودهای پیش بینی كه بر اساس مشاهدات هستند، بهترین پیش بینی را فراهم نمی كنند. بنابراین، ما به استفاده از مدل های پیش گویی آب وهوا در افق زمان پیش گویی قطعی می پردازیم كه تا چند روز طول می كشد. كلمة پیش بینی قطعی برای شرح، پیش بینی رویدادهای آب وهوای خاص در پیش بینی یك سیستم آب وهوای وارده بكار میرود. موضوع های عملیاتی در این افق پیش بینی از برنامه ریزی انتقال تا اختصاص دادن سرمایة تولید متغیر است. این اطلاعات برای تجارت نیرو روز نیز مهم است البته اگر این بازارها وجود داشته باشند. در هر كجا از چند روز گرفته تا بیش از یك هفته، جو بی نظم می شود و پیش گویی های قطعی دیگر نمی توانند با هر گونه درجة مهارت صورت گیرند. در این مقیاس ها، ما باید به انواع متفاوتی از شرایطهای خارجی- یا نیروها- تكیه كنیم، شرایطهایی كه می توانند الگوهای بلند مدت را تحت تاثیر قرار دهند.

این نیروها از زمینه های مطرح شده از زیر مثل تغییرات دماهای اقیانوس ناشی از نوسان جنوب El Nino ، تا زمینه های مطرح شده از بالا مثل تغییرات در دماهای استراتوسفری و تغییرات حاصله در الگوهای آب وهوا متغیرند.

متاسفانه، یا توانایی محدود شده ای برای پیش بینی این پدیده وجود دارد و یا بطور كلی این توانایی وجود ندارد و به این ترتیب به عدم اطمینان در پیش گویی بلند مدت اضافه می شود. در بلندترین افق های زمانی، كه چندین دهه در آینده امتداد می یابد، تغییرات در اجزاء سازنده اتمسفر، مثل دی اكسید كربن و یا ازن می توانند پاسخ جوی را تحت تاثیر قرار دهند. موضوعات مهم در این افق زمانی به مشخصه های تولید بلند مدت پروژه توام می شوند. مشخه هایی مثل فاكتور ظرفیت پروژه.

همانطور كه از شكل1 میتوان مشاهده كرد، درستی نسبی پیش بینی ها با افق پیش گویی كاهش می یابد، اما درجه ای از قابلیت پیش گویی در همة افق های پیش بینی وجود دارد.

افق های پیش گویی، نوع نیرو و موضوع های عملكردی برای پیش بینی انرژی باد.

متودهاپیش بینی های رنج كوتاه

پیش گویی های كوتاه مدت بر اساس هواشناسی مشاهده و تولید نیرو از پروژه است و در مورد هواشناسی بر اساس تولید نیروی حاصله از مكان های نزدیك پروژه باد است ( معمولاً در100 كیلومتری). این داده ها در زمان واقعی جمع آوری شده و بصورت ورودی در روتین های پیش گویی آماری متفاوت بكار می روند. پیش بینی های تولید انرژی باد طی چند ساعت بعدی، یا مستقیماً خلق می شوند و یا در برخی از موارد در یك فرایند دو مرحله ای خلق می شوند. در فرایند دو مرحله ای، پیش بینی ها برای باد، در ابتدا خلق شده و سپس از طریق كاربرد آلگوریتم های منحنی نیروی دینامیكی، پیش گویی های نیروی پروژه خلق می شوند. چون آلگوریتم های آماری خود فراگیر اغلب بكار می روند، از اینرو پیش گویی های كوتاه مدت، برتری دارند اینكه می توانند از تجربه آموخته شوند و پیش بینی ها با زمان. بهتر می شوند. همچنین استفاده از مشاهدات خارج از سایت قرار گرفته از لحاظ استراتژیكی می تواند درستی پیش بینی را از10 تا 50 % ورای آنچه كه می تواند در غیاب مشاهدات خارج از سایت صورت بگیرد توسعه دهد.

شكل2- نمونة پیش گویی تولید انرژی باد چهارده روز – با مدت فواصل اطمینان برای پروژة بادMW 160 در ایالات متحده.

پیش گویی های رنج متوسط

پیش گویی عددی آب وهوا، پایه ای است برای تكنیك های پیش بینی رنج متوسط، مدل های كامپیوتری مقیاس فرو با تجزیه و تحلیل بالا و پیكربندی شده بطور صحیح، برای عمل كردن در صحت بالا برای پروژه های خاص باد بهینه شدند و بكار گرفته می شوند. استراتژی پیش گویی كه برای رنجی از پیش بینی ها امكان پذیرند، می توانند پیش بینی مفیدتر و كاملتری را فراهم نمایند و همچنین اطلاعاتی را دربارة اطمینان از پیش بینی تهیه می كنند. در مورد استراتژی های پیش گویی رنج متوسط، مدل های پیش گویی عددی آب وهوا بر اساس شرایط فیزیكی، پیش گویی های برای باد خلق می كنند، بنابراین انتقال های دینامیكی نیروی نیروی انرژی باد باید بكار روند. چون مدل های آب وهوا، پیش گویی دربارة انواع متفاوت متغیرهای پیش آگهی فراهم می كنند، مثل جهت و دمای باد، از اینرو این اطلاعات می توانند در تنظیم آلگوریتم های انتقال نیروی دینامیكی بكار روند.

یك نمونه از پیش گویی چهار روز با ظرفیت وابسته در شكل2 نشان داده شده است.

پیش گویی های رنج بلند

پیش بینی هایی كه از هفته های گرفته تا ماهها در آینده امتداد می یابند، رویدادهای خاص باد را پیش گویی نمی كنند بلكه می توانند اطلاعاتی در رابطه با مشخصات تولید انرژی عزیمت از حالت عادی ((DFN تهیه نمایند. علاوه بر شیب ضروری پیش گویی هایی آب و هوایی لازم برای این مرحله، فقرة دیگر مورد نیاز، یك آب وهوا شناسی بلند مدت از سایت است‌ ( تا شرایطهای “ عادی” معین شوند). چون ثبت های بلندمدت با طول كافی طبیعتاً قابل دسترس نیستند، از این رو یك ثبت ساختگی/ اصلاح شده ایجاد می شود. به همین دلیل، انرژی باد یك سالة بلند مدت در شكل2 نشان داده شده است.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد , سایت بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد , بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد pdf , بررسی توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل