بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی-sidaa

بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی

دانلود بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی با کیفیت عالی , بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی قابل ویرایش , بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی

بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی

بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی-sidaa

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات 14
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی

بررسی زمینلرزه های باستانی و تاریخی گسترده كپه داغ بیانگر فعالیت لرزه ای در تمام بخشهای خاوری ( مشهد)،مركزی ( قوچان ) و باختری ( گرگان) این ناحیه می باشد. وقوع زمینلرزه های شناخته شده، درطول زمان، از دوره هی بسیار پیشین ( 4000سال قبل ) تاسدة اخیر نیز نشان دهندة گسترش فعالیت لرزه ای در طول زمان می باشد. رویداد زمینلرزه های 2000B.C آق تپه و 10BC-AD10 نساء در منطقه عشق آباد نشان دهندة فعالیت لرزه ای در راستای این بخش از پكه داغ ( گسل اصلی كپه داغ ) است. این دو میدان با فاصله زمانی حدود 2000 سال به همراه رویداد1948 عشق آباد (Ms7.2 ) ، مشخص كنندة بیشینه دورة بازگشت 2000 ساله برای این قسمت از پكه داغ می باشند ( Beberian and Yeats.2001 ) . گسل اصلی مشخص شده برای این ناحیه گسل اصلی كپه داغ و گسل های تراستی فرعی می باشند. كه احتمالاً مسبب دو رویداد اول و نیز رویدار 1948 می باشند. از آنجا كه تقسیم دگر شكلی بصورت امتداد لغر و راندگی دراین بخش از كپه داغ

(area zource ) می باشد و نه خود گسل اصلی كپه داغ به تنهایی ( Berberian and Yeats .2001 ) زمینلرزه های 874 ،1436،1498 گرگان ( جرجان) با فاصله زمانی 562 و 62 ، در جنوب گنبد كاووس و در راستای گسل خزر روی داده اند. زمینلرزه 1470 نیز در شمال گنبد كاووس، در میانه دشت پهنه كواترنر روی داده است. ثبت زمینلرزه های 1436، 1470 ،1498 با فاصله زمانی 34 و 28 سال را می توان ناشی از اهمیت گرگان در این دوره زمانی دانست. اینكه چرا برای دوران های دیگر اطلاعات همسانی در دست نیست روشن نمی باشد، شاید پیش از این بروز ناگهانی و تمركز فعالیت لرزه ای و نیز به دنبال آن، یك آرامش لرزه ای واقعی وجود داشته است ( امبرسز و ملویل، 1982 ).

زمینلرزه های 1673 وم 1687 مشهد با فاصله زمانی 15 سال، و با احتمال رخداد بر روی گسل كشف رود، مشخص كننده لرزه خیزی و فعالیت این ناحیه می باشند. اطلاعات من لرزه ای اندكی از این دو زمنیلرزه و زمینلرزة 1780 خراسان كه محل رویداد آن شناخته نیست، وجود دارد.

منطقه سما بجنورد با زمینلرزه های 943 سملقان و 1810 غلامان مشخص می گردد. نبود داده های لرزه ای طولانی مدت مابین این دو زمنلرزه ( 867 سال ) به تنهایی گویای نبود فعالیت لرزه ای این ناحیه نیست .

پهنه قوچان از فعالیت لرزه ای نسبتاً بالایی در سده نوزدهم ( بر خلاف نبود داده های لرزه ای پیش از آن ) برخوردادر بوده است. فعالیت لرزه ای این ناحیه در این الگوی كاملاً منظمی از نقطه نظر مكان و زمان رخدادها نشان می دهد. زمینلرزه های 1833 ، 1851 ،1871 ، 1893 قوچان با فاصله زمانی حدود 20 سال با تغییر مكان متناوب در شمال و جنوب قوچان روی داده اند.

زمینلرزه 1833 د رپهنه قوچان و ناحیه شمال آن روی داده است ، سپس رویداد 1851 پس از گذشت حدود 20 سال در پهنه جنوب قوچان – معدن رخ داده ایت . مجدداً زمینلرزه 1871 در شمال قوچان رخ داده و باعث ویرانی قوچان ونواحی شمالی آن گردیده است. به دنبال آن رویداد های 1893 ، 1895 مجدداً در ناحیه جنوب قوچان و پس از گذشت مدت زمانی در حدود 20 سال ، روی داده اند و سرانجام اگر زمینلرزه 1929 شمال قوچان ( باغان) را نیز درنظر بگیریم ، این چرخه لرزه ای كامل می گردد. بدین صورت این چرخه لرزه ای در پهنه قوچان ، روی داده است. نكته قابل ذكردرمورد زمینلرزه های شمال قوچان ( 1833 ،1871 ) این است كه به احتمال زیا این زمینلرزه ها برروی یك گسل منفرد ( گسل قوچان در برخی نوشتارها ) روی نداده اند، بلكه بر روی گسل های مختلف این پهنه ( خاور- باختر تورانلو، بی بهره ) و بایك جابجایی بر روی گسل ها از خاور به باختر رخ داده اند تا سرانجام در زمینلرزة 1929 ، گسل باغان در باختر پهنه گسلی شمال قوچان دچار گسیختگی گردیده است.

جابجایی واحدها و ساختارهای زمین شناسی در راستای گسل های پهنه شمال قوچان نسبتاً برابر است و همگی آنها را در قسمت جنوبی خود رسوبات كواترنر دشت قوچان را قطع می كنند، به همین دلیل می توان انتظار داشت كه همه آنها فعال باشند و زمینلرزه های مذكور به دلیل جنبش در راستای تك تك آنها پدید آمده باشد.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی , سایت بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی , بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی pdf , بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل