اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی-sidaa

اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی

دانلود اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی با کیفیت عالی , اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی قابل ویرایش , اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی

اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی

اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی-sidaa

دسته بندی علوم نظامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

تقدیر و تشكر……………………….

چكیده……………………………..

فصل اول : كلیات…………………….

مقدمه……………………………..

اهمیت و ضرورت مسئله…………………

بیان مسئله…………………………

اهداف پژوهش………………………..

فرضیه های پژوهش…………………….

تعریف واژه ها………………………

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………….

مقدمه……………………………..

فرماندهی و اصول رهبری نظامی………….

شجاعت……………………………..

صلاحیت……………………………..

خستگی ناپذیری………………………

آموزش صحیح زیر دست………………….

هدایت و كنترل………………………

توانایی نظامی………………………

فصل سوم: روش پژوهش………………….

روش پژوهش………………………….

جامعه آماری………………………..

روش نمونه گیری……………………..

مقیاس درجه بندی…………………….

روایی و پایائی اندازه گیری…………..

ابزار تحقیق………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل…………….

تجزیه و تحلیل داده ها……………….

فصل پنجم: نتیجه گیری………………..

نتیجه گیری…………………………

پیشنهادها………………………….

پیشنهاد برای موضوعهای پژوهشی…………

محدودیتهای تحقیق……………………

ضمائم……………………………..

پرسشنامه…………………………..

فهرست منابع………………………..

چكیده:

در وجود هر انسانی مقداری نیروی حیاتی، انرژی، امكانات و استعدادهای خاص نهفته است كه اگر شرایط و فرصت مناسب برای او فراهم گردد. این نیروها و استعدادها، آشكارا و به طور رشد می كنند.

هدف از پژوهش حاضر عبارت است از اینكه خصوصیات یك فرمانده چیست و چرا دانشجویان به این تخصص علاقه خاصی نشان نمی دهند.

فرماندهی كه یك امر بسیار خطیر در سازمانهای نظامی می باشد اهمیت وافری دارد. از خصوصیات یك فرمانده می توان به شجاعت، صلاحیت، خستگی ناپذیری و آموزش صحیح زیردست اشاره كرد.

همچنین هدایت و كنترل و توانایی نظامی نیز از مشخصات بارز این تخصص می باشد. فرمانده باید بتواند متضادترین خصایص یعنی عزم و احتیاط و دلیری و شجاعت را در وجود خود یكجا جمع نمائید.

همچنین یك فرمانده باید اوامر و دستورات رسیده از رده های بالا را بدون اكراه اجرا نمائید. هنگامیكه كه یك فرمانده از لحاظ روحی ضعیف و ناتوان بوده و از قدرت و صلابتی كه شایسته مفهوم این كلمه است بی بهره باشد، وقتیكه دستورات او صراحت و قاطعیت نداشته باشد، یگان از مسیر اصلی خود منحرف و گمراه می شود.

فصل اول

كلیات

مقدمه:

در میان دانشهای مختلف بشری شاید دانش مدیریت را بتوان جزء با همیت ترین و پیچیده‌ترین و مشكل ترین دانش زمان حاضر به شمار آورد. هر چند دانش مدیریت یكی از جوانترین رشته های دانش قرن ما می باشد، ولی از آنجا كه این دانش از جهتی با اداره سازمان، شكل سازمان و فعالیتها و تركیب سازمان و از طرف دیگر با عوامل بوجود آورنده سازمان یعنی افراد انسانی سر و كار دارد و این هر دو به اندازه طول تاریخ قدمت دارند.

امروزه دانشمندان مدیریت، روانشناسان و جامعه شناسان هر یك به نوعی دانش مدیریت را تبیین و توجیه می كنند و در این میان نقش مدیران كه خود هم عامل انسانی هستند و هم اعمال كننده دانش مدیریت بس سنگین و دشوار است.

در وجود هر انسانی مقداری نیروی حیاتی، انرژی، امكانات و استعدادهای خاص نهفته است كه اگر شرایط و فرصت مناسب برای او فراهم گردد. این نیروها و استعدادها، آشكارا و به طور طبیعی رشد می كنند.

در یگانهای نظامی این شرایط توسط فرماندهان فراهم می شود و موجب رشد این استعدادها می گردد. اما فرماندهی علاوه بر اینكه یك اختیار قانونی جهت اداره یگان است مانند رهبری، هنری است آموختنی و از دیدگاه علمی امری است اكتسابی یا وراثتی كه از طریق آموختن و تجربه در انسان توسعه می یابد.

در همین راستا باید گفت كه فرماندهی بر یگانهای نظامی یك نوع مدیریت است و چنانچه به خوبی استفاده شود می توان اهداف یك سازمان نظامی را به خوبی پرورش داد و از آن نتیجه مطلوب و دلخواه را گرفت. بنابراین باید به فرماندهی كه یك امر بسیار خطیر در سازمانهای نظامی می باشد اهمیت وافری داده شود.

اهمیت موضوع:

در مورد اهمیت این موضوع باید گفت كه آنچه كه مشخص است نیروی هوائی طی اهدافی تشكیل شده كه از جمله آن می توان پشتیبانی از یگانهای دیگر نظامی و حریم هوائی یك كشور اشاره كرد كه در اجرای این امر نیازمند به داشتن تجهیزات كافی و نیروی متخصص انسانی جهت استفاده مفید و بهینه از این تجهیزات در راستای اهداف مشخص شده است.

برای تربیت این نیروی متخصص انسانی باید تدابیر مدیریتی خاص اندیشید كه از جمله آن به فرمانده مستقیم یگان نظامی مربوط می باشد كه چگونه این افراد را تربیت داده و نسبت به وظیفه آنها ایشان را متعهد بار آورند.

بیان مسئله:

تخصص پیاده و یافرماندهی ، یكی از تخصصهای حساسی هست كه در نیروهای مسلح و نیروی هوائی وجود دارد. این حساسیت در دانشگاه بیشتر می باشد. زیرا دانشگاه مهد پرورش و تربیت متخصصان و افسران آینده نیروی هوائی می باشد. بنابراین یك فرمانده باید با فرماندهی صحیح و منطقی افراد تحت امر خود را هدایت كند. زیرا پرسنل تحت امر، او را به عنوان الگو و سرمشق خود قرار می دهند و سعی می كنند از اعمال خوب فرماندهی پیروی كنند.

هر فرمانده دارای صفات بارز و نمونه ای است كه با عمل نشان داده می شود. این قبیل اعمال می تواند در انتقال صفات عالیه فرماندهی برای دیگران مؤثر قرار گیرد.

از اینرو می توان گفت كه نحوة عملكرد فرماندهان در محیط دانشگاه می تواند در نگرش دانشجویانی كه می خواهند به این تخصص گرایش پیدا كنند تأثیرگذار باشد.

با توجه به توضیحات فوق پژوهشگر در این تحقیق سعی دارد تأثیر مسائل و مشكلات این تخصص و جذابیت و مسائل اقتصادی و همچنین چگونگی نگرش مسئولین به این تخصص در انتخاب آن توسط دانشجویان مدیریت دولتی مورد بررسی قرار دهد.

اهداف پژوهش:

1- بررسی عوامل مؤثر در عدم انتخاب تخصص فرماندهی توسط دانشجویان مدیریت دولتی.

2- بررسی جو حاكم بین فرمانده و دانشجو و تأثیر آن در انتخاب این تخصص توسط دانشجویان.

3- بررسی مخاطرات این تخصص و تأثیر آن در انتخاب توسط دانشجویان مدیریت دولتی.

4- بررسی عوامل انگیزشی و تأثیر آن در انتخاب این تخصص توسط دانشجویان.

5- بررسی عملكرد مسئولین ذیربط و تأثیر آن در انتخاب این تخصص توسط دانشجویان.

فرضیه های پژوهش:

1- بین وجود الگوهای مناسب ، جو حاكم بین فرمانده و دانشجو و انتخاب این تخصص توسط دانشجویان مدیریت دولتی رابطه وجود دارد.

2- بین سختی كار، مسئولیت سنگین و انتخاب این تخصص توسط دانشجویان مدیریت دولتی رابطه وجود دارد.

3- بین وجود سیستم اشتباه و غلط در رابطه به تقسیم دانشجویان، كم توجهی فرماندهان ارشد نسبت به این تخصص و انتخاب این تخصص توسط دانشجویان مدیریت دولتی رابطه وجود دارد.

4- بین سلیقه ای بودن كارفرمایان در دانشگاه و همچنین قاطعیت ، جذابیت و انتخاب این تخصص توسط دانشجویان مدیریت دولتی رابطه وجود دارد.

تعریف واژه ها:

1- الگو:

مجموعه ای از واكنش های آشكار است ومثل اینكه میان آنها یك نوع وحدت درونی است.

2- انگیزش :

ایجاد یا وجود چنان حالت كشش و رخبت و تمایلی در فرد است كه او را در انجام عملی در جهت خاصی وا دارد.

3- فعالیت:

عبارتست از به مصرف رساندن انرژی و همیشه دارای یك نتیجه است.

4- رفتار:

هر عملی كه موجود زنده انجام می دهد و متضمن كارهای بدنی آشكار و پنهان و كارهای فیزیولوژیك عاطفی و فعالیت عقلی می باشد.

5- روحیه:

عكس العمل عاطفی و ذهن كه شخص در باب كار و حرفه اش دارد و یا كیفیتی نامحسوس است كه به رای العین مشاهده نمی شود.

6- مدیریت:

فعالیت و عملی است كه در یك موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت هدفهای معین صورت می گیرد.

7- رفتار سازمانی:

نظام فكری دانشگاهی كه هدفش درك و توصیف رفتار انسان در محیط سازمانی باشد.

8- تربیت:

جریان هدفدار و آگاهانه ای است برای شكوفا كردن و به فعالیت درآوردن استعدادهای درونی است و بروز آن فطرتی كه بشر بر آن اساس آفریده شده است.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی , سایت اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی , اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی pdf , اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل